Overzicht zedendelicten met ontucht minderjarige

Wanneer u wordt verdacht van ontucht met een minderjarige, dan kan de officier vaak kiezen uit een aantal artikelen waarin deze ontucht in de wet strafbaar is gesteld. Eenzelfde soort handeling kan dus onder zeer veel verschillende wetsartikelen ten laste worden gelegd of zelfs onder meerdere tegelijk. In de kern gaat het bij elk van de wetsartikelen 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248a, 248e, 249 en 250 Sr uiteindelijk om min of meer dezelfde soorten ontuchtige handelingen. Het aanraken van de borsten van het slachtoffer kan bijvoorbeeld onder 247 Sr worden ten laste gelegd, maar ook bij dwang onder 246 Sr; indien er sprake is van verleiding onder 248a Sr en bij een gezagsrelatie onder 249 Sr. Hoewel de genoemde wetsartikelen een extra verwijt verwoorden, zoals dwang, verleiding of misbruik van gezag, is dit bij art 248a en 249 Sr niet terug te zien in het strafmaximum. Ook qua ernst zeer uiteenlopende ontuchtige handelingen kunnen onder hetzelfde wetsartikel vallen. De wetgever maakt qua strafmaat wel duidelijk onderscheid tussen ontuchtige handelingen en ontuchtige handelingen met seksueel binnendringen.

Artikel    Delict Toelichting
art. 242 Sr. Verkrachting Onder dwang seksueel binnendringen
(pijpen, via vagina of anus, vingeren met passeren schaamlippen)
Art. 243 Sr. Seksueel binnendringen bij bewusteloze, onmachtige Seksueel binnendringen indien slachtoffer niet in staat is onvoldoende weerstand te bieden
(pijpen, via vagina of anus, vingeren met passeren schaamlippen)
Art. 244 Sr. Seksueel binnendringen minderjarige < 12 jaar Dwang niet vereist; leeftijd is geobjectiveerd
(pijpen, via vagina of anus, vingeren met passeren schaamlippen)
Art. 245 Sr. Seksueel binnendringen minderjarige < 16 jaar Dwang niet vereist; leeftijd is geobjectiveerd
(pijpen, via vagina of anus, vingeren met passeren schaamlippen)
Art. 246 Sr. Ontucht c.q. feitelijke aanranding Dwang vereist; ontuchtige handelingen
art. 247 Sr. Ontucht met bewusteloze, onmachtige,
minderjarige < 16 jarige, minderjarige derden onderling
Ontuchtige handelingen, geen dwang vereist
art. 248a Sr. Verleiding van minderjarige Verleiding door giften, misleiding of misbruik uit eindelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht
art. 248b Sr. Seks met minderjarige prostituee Prostituee < 18 jaar
art. 248e Sr. Grooming Plannen van een ontmoeting met een minderjarige om ontuchtige handelingen te verrichten
art. 249 Sr. Ontucht met misbruik van gezag Ontucht met minderjarige vanuit bijzondere relatie als ouder, pleegouder, docent, etc.
art. 250 Sr. Bevorderen of teweegbrengen van seks minderjarige met derde  

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden