Verleiding minderjarige (art. 248a Sr.) – advocaat nodig?

Bij verleiding van een minderjarige gaat het om een minderjarige die door een volwassene is verleid om bepaalde ontuchtige handelingen toe te laten of zelf te verrichten. Dit kan doordat bijvoorbeeld geld is aangeboden of beloofd, of doordat de de minderjarige is misleid dan wel dat de volwassen verdachte misbruik heeft gemaakt van zijn bijzondere positie ten aanzien van de minderjarige in die zin zijn uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht.

Verleiding minderjarige in de wet

Verleiding van een minderjarige is strafbaar gesteld in artikel 248a Sr. Als we kijken naar de wettekst moet het gaat om een verdachte die een minderjarige (kind < 18 jaar) opzettelijk beweegt om ontuchtige handelingen te plegen of te dulden door een van de volgende verleidingsmiddelen:

  • door giften of beloften van geld of goed,
  • door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht
  • door misleiding

Bewijs verleiding minderjarige

Voor een veroordeling wegens verleiding van een minderjarige is vereist dat het initiatief moet van de verdachte is uitgaan. Bij het plegen van de handelingen is de minderjarige actief en bij het dulden van die handeling passief.
Voor het beschikbaar stellen van seksuele handelingen tegen betaling (minderjarige prostituee) kennen we de strafbaarstelling in artikel 248b Sr.

Straf bij verleiding minderjarige

De maximale gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van de vierde categorie.

Verleiding minderjarige vs andere zedendelicten

Wanneer de verdachte de minderjarige verleid om een ontmoeting te hebben voor het verrichten van ontuchtige handeling, kan er sprake zijn van grooming (art. 248e Sr.).
Bij artikel 247 Sr. gaat het om het plegen van ontucht van een minderjarige < 16 jaar, of het verleiden van een minderjarige < 16 jaar tot het verrichten of dulden van ontuchtige handelingen met een ander.

> Overzicht zedendelicten ontucht minderjarige

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van het verleiden van een minderjarige, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur wanneer u een uitnodiging voor een verhoor op het politiebureau hebt ontvangen, of wanneer u vreest dat u binnenkort aangehouden kunt worden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg bepaalt u wat u bij de politie mag verklaren en wat niet. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde zedenadvocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met zedenzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is.

Via zedenadvocaat.nl bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen.

Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden