Voordelige rechtsbijstand

Via ons netwerk krijgt u niet alleen gespecialiseerde rechtsbijstand, maar wij bieden ook de laagste tarieven. Daardoor bent u verzekerd van deskundige rechtsbijstand tegen een betaalbare prijs.

Pro deo advocaat

Onze advocaten werken ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, beter bekend als een pro deo advocaat. Dit betekent dat de kosten van rechtsbijstand (grotendeels) worden vergoed door de Staat.

Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen twee jaar terug. Wanneer u verwacht dat u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, zal de advocaat op basis van uw BSN (burgerservicenummer) en uw personalia een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad zal de aanvraag beoordelen aan de hand van de bij de Belastingdienst bekende gegevens. U moet hiervoor dus zelf niets te doen. De advocaat regelt voor u de aanvraag.

> Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand (inkomens- en vermogensgrenzen)

Betalend: slechts € 150,00 excl. BTW per uur

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking, dan hanteren de bij ons netwerk aangesloten advocaten een tarief van slechts € 150,00 excl. BTW per uur. Dit is een speciaal overeengekomen voordeeltarief dat alleen geldt voor aanmeldingen via deze website, en welk honorarium beduidend lager ligt dan het gebruikelijke tarief dat de advocaten rekenen. Nergens anders vindt u gespecialiseerde rechtsbijstand voor zulke lage tarieven!

Schadevergoeding bij vrijspraak

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Na de vrijblijvende aanmelding van uw zaak, informeren wij u volledig over uw mogelijkheden en de kansen op verweer te voeren tegen de verdenking. U bepaalt vervolgens zelf of u gebruik wilt maken van onze rechtsbijstand.

Zie ook: kosten van rechtsbijstand

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden