Kosten van rechtsbijstand

De kosten voor mijn rechtsbijstand bedragen in dit soort zaken normaal gesproken € 250,00 excl. BTW per uur en excl. 6% kantoorkosten. Als u de zaak aanmeldt via de website, ontvangt u een korting waardoor het uurtarief slechts € 150,00 excl. BTW bedraagt. Mocht de strafzaak later eindigen in een vrijspraak of een sepot, dan heeft u recht op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand via de Staat.

Mocht dit voor u financieel niet haalbaar zijn, dan zijn er nog andere mogelijkheden om u goed voor te bereiden op een verhoor

  1. Om te beginnen kunt u via informatiebrochure-politieverhoor.nl een uitgebreide informatiebrochure bestellen. Na de bestelling ontvangt u de brochure direct in uw mailbox. Er is een algemene brochure met veel tips en adviezen voor het politieverhoor in het algemeen en verder hebben we een groot aantal delictspecifieke brochures, met informatie voor dat delict.
  2. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ons een beperkte opdracht te geven om alleen het dossier op te vragen. Met het dossier in handen, weet u precies wat de verdenking tegen u is en over welke bewijzen de politie beschikt. Het wordt dan veel makkelijker om de verdedigingsstrategie te bepalen. Wij kunnen u dan beter adviseren of u het beste gebruik kunt maken van uw zwijgrecht of dat u toch een verklaring kunt afleggen, en wat u dan kunt verklaren. Indien u alleen wil dat wij voor u het dossier opvragen, dan is het voorschot € 300,00 excl. BTW.

Pro deo rechtsbijstand vanaf dagvaarding / oproeping zitting

Vanaf het moment dat u een dagvaarding of oproeping hebt ontvangen voor een zitting, zou de advocaat een toevoeging kunnen aanvragen en kunnen we u pro deo bijstaan. U moet dan wel de dagvaarding / oproeping naar ons toesturen. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging is afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar. Het peiljaar is het jaar waarnaar de Raad voor Rechtsbijstand kijkt om te beoordelen of u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor een pro deo advocaat strafrecht. Het peiljaar is altijd 2 jaar geleden. Bepalend is het verzamelinkomen in het peiljaar. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen. Het gaat om het inkomen dat door de Belastingdienst is vastgesteld op basis van uw aangifte. Indien u geen aangifte heeft gedaan, dan wordt er uitgegaan van het belastbaar inkomen dat de Belastingdienst heeft vastgesteld op basis van de bij hen bekende gegevens.Op zich hoeft u uw verzamelinkomen niet precies te weten. Het is alleen voor uzelf prettig om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, en om te weten welke eigen bijdrage u kunt verwachten.

Welke inkomens- en vermogensgrenzen precies gelden vindt u hier:
http://prodeoadvocaatstrafrecht.nl/wanneer-pro-deo-advocaat-strafrecht/

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt uiteindelijk op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens of u in aanmerking komt voor een toevoeging en hoeveel de eigen bijdrage wordt. U krijgt hierover altijd een beslissing toegestuurd van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. In het geval dat u dit jaar minimaal 15% minder verdient dan in het peiljaar, dan kunt u overwegen om een peiljaarverlegging aan te vragen. Een peiljaarverlegging houdt in dat u de Raad voor Rechtsbijstand vraagt om niet te kijken naar uw inkomen van twee jaar geleden, maar naar een geschat inkomen dit jaar. Dit kan dus pas vanaf het moment dat u een dagvaarding of oproeping hebt ontvangen en geldt helaas niet voor de eventuele verhoorbijstand.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden