Sex met minderjarige prostituee

Heeft u sex met een prostituee dan is het uw plicht om uzelf er in ieder geval te vergewissen dat de prostituee niet minderjarig is. Het hebben van sex met een minderjarige prostituee strafbaar is namelijk strafbaar. Hierbij is het niet van belang of u nu wist of de prostituee minderjarig was. De werkelijke leeftijd is bepalend. 

Sex met minderjarige prostituee in de wet

Sex met een minderjarige prostituee is strafbaar gesteld in artikel 248b Sr. Dit artikel luidt:

"Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie."

Het gaat dus om ontucht met een minderjarige prostituee tussen de 16 en 18 jaar oud. Is de prostituee jonger dan 16 jaar, dan is de verdachte strafbaar op grond van ontucht met een minderjarige. De ontucht kan bestaan uit ontuchtige handelingen zoals het enkel aanraken van de borsten, billen, vagina, etc, maar ook uit het seksueel binnendringen van het lichaam van de prostituee. 

Bewijs en verweren

De officier van justitie hoeft voor artikel 248b Sr. enkel te bewijzen dat de verdachte seksueel contact (ontuchtige handelingen en/of geslachtsgemeenschap) heeft gehad met de prostituee en voorts dat de prostituee minderjarig was op het moment dat de ontuchtige handelingen plaatsvonden. De leeftijd is vaak wel makkelijk te bewijzen voor de officier wanneer de prostituee in beeld is bij justitie. Als men weet om wie het gaat, hoeft enkel de geboortedatum te worden bewezen. 
Het bewijs van het seksueel contact kan worden geleverd via DNA-sporen, een verklaring van de prostituee, etc. Hiertegen kan wel verweer worden gevoerd door het DNA-bewijs opnieuw te laten onderzoeken of door de prostituee die een belastende verklaring heeft afgelegd te ondervragen bij de rechter-commissaris. 

Advocaat nodig?

Indien u ervan wordt verdachte dat u sex hebt gehad met een minderjarige prostituee, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur wanneer u een uitnodiging voor een verhoor op het politiebureau hebt ontvangen, of wanneer u vreest dat u binnenkort aangehouden kunt worden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg bepaalt u wat u bij de politie mag verklaren en wat niet. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd.

Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde zedenadvocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met zedenzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is.

Via zedenadvocaat.nl bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. 

Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden