Ontucht minderjarig kind (jonger dan 16 jaar)

Indien u wordt verdacht van ontucht met minderjarige kinderen, is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat met gedegen kennis en ervaring met ontuchtzaken.  Van ontucht is al gauw sprake. Het gaat om iedere seksuele handeling die is verricht met een kind jonger dan 16 jaar. Dwang is niet vereist. De handelingen moeten in strijd zijn geweest met de sociaal ethische norm.

Ontucht minderjarige kinderen

Ontucht van minderjarige kinderen is strafbaar gesteld in artikel 244 en 245 Wetboek van Strafrecht (Sr.). Artikel 245 Sr. ziet op de ontucht met minderjarige kinderen van 12, 13, 14, en 15 jaar, terwijl artikel 244 Sr. ontucht met kinderen van o tot en met 11 jaar strafbaar stelt. In beide gevallen moet het gaan om het seksueel binnendringen van het kind. Artikel 245 Sr. (ontucht met minderjarige kinderen van 12, 13, 14 en 15 jaar) luidt: "Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie." Artikel 244 Sr. (ontucht met minderjarige kinderen van o t/m 11 jaar) luidt: "Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie" Is er enkel sprake van ontucht, zonder seksueel binnendringen, dan gaat het om artikel 247 Sr., welke bepaling een lager strafmaximum kent. > Meer informatie onderscheid ontucht met seksueel binnendringen (art. 244 en 245 Sr.) en de 'gewone' ontucht (art. 247)

Bewijs ontucht

In ontuchtzaken met kinderen/minderjarigen zal het met name gaan om de vraag of de ontuchtige handelingen bewezen kunnen worden. In de meeste gevallen gaat het dan om de beoordeling van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verschillende verklaringen die zijn afgelegd. Het is hierbij belangrijk dat de advocaat die u verdedigt oog heeft voor eventuele tegenstrijdigheden in de verklaringen en in staat is om de aangevers en getuigen grondig te ondervragen om zo ervoor te zorgen dat de rechter eventueel voor u belastende verklaringen niet mag gebruiken voor het bewijs. Op die manier wordt uw zaak sterker en kan een vrijspraak worden bewerkstelligt.

Ontucht of sex tussen kinderen

Wanneer kinderen met elkaar sex hebben, wordt dit niet snel aangemerkt als ontucht. Van ontucht is pas sprake wanneer de sexuele handelingen in strijd zijn met de sociaal-etische norm. Sex tussen een jongen van 17 en een meisje van 15 wordt over het algemeen niet snel als ontuchtig aangemerkt. Vindt de sex plaats tussen een jongen van 18 en een meisje van 13, is er al sneller sprake van ontucht, hetzelfde als bij groepsex tussen jongeren, zoals in het geval dat meerdere jongens afwisselend sex hebben met een minderjarig meisje. Of er in de concrete omstandigheden van het geval sprake is van ontucht, is vaak al in de jurisprudentie aan de orde geweest. Onze advocaten kunnen u hier meer over vertellen. > Wanneer is sex tussen minderjarige kinderen strafbaar / ontucht?

Overige zedendelicten ontucht met kind

Wanneer u wordt verdacht van ontucht met een minderjarige, dan kan de officier vaak kiezen uit een aantal artikelen waarin deze ontucht in de wet strafbaar is gesteld. Eenzelfde soort handeling kan dus onder zeer veel verschillende wetsartikelen ten laste worden gelegd of zelfs onder meerdere tegelijk. In de kern gaat het bij elk van de wetsartikelen 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248a, 248e, 249 en 250 Sr uiteindelijk om min of meer dezelfde soorten ontuchtige handelingen. Het aanraken van de borsten van het slachtoffer kan bijvoorbeeld onder 247 Sr worden ten laste gelegd, maar ook bij dwang onder 246 Sr; indien er sprake is van verleiding onder 248a Sr en bij een gezagsrelatie onder 249 Sr. Hoewel de genoemde wetsartikelen een extra verwijt verwoorden, zoals dwang, verleiding of misbruik van gezag, is dit bij art 248a en 249 Sr niet terug te zien in het strafmaximum. Ook qua ernst zeer uiteenlopende ontuchtige handelingen kunnen onder hetzelfde wetsartikel vallen. De wetgever maakt qua strafmaat wel duidelijk onderscheid tussen ontuchtige handelingen en ontuchtige handelingen met seksueel binnendringen. > Overzicht zedendelicten ontucht minderjarige

Advocaat ontucht met kinderen/minderjarigen

Strafzaken waar het gaat om ontucht met kinderen/minderjarigen vragen om de deskundige rechtsbijstand door een gespecialiseerde advocaat. Een goede rechtsbijstand in ontuchtzaken vereist een gedegen technische en juridische kennis. Ons advies is om u in dit soort zaken altijd te laten bijstaan door de beste advocaten. Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat voor ontuchtzaken. Onze advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief. En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden