Bewijs, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid in zedenzaken

Meer nog dan in andere strafzaken speelt het bewijs een zeer belangrijke rol. Waar het gaat over de bewijsregels voor het bewijsminimum, zijn het in de meeste gevallen zedenzaken, die aan de Hoge Raad worden voorgelegd. Wanneer is er wel voldoende bewijs, en wanneer niet?
Daarnaast gaat het in zedenzaken met name om de beoordeling van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van verklaringen. Klopt de verklaring van aangeefster? Komen deze overeen met de overige verklaringen in het dossier? Zitten er geen tegenstrijdigheden of onjuistheden in de verklaringen? Zijn de verklaringen voor het overige betrouwbaar en geloofwaardig? Dit zijn allemaal vragen die met name in zedenzaken een belangrijke positie innemen bij de bewijswaardering, meer nog dan bij andere strafzaken, nu zedenzaken zich vaak kenmerken door het magere bewijs.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden