Onderscheid artikel 244 en 245 ten opzichte van art. 247 Sr.

Het onderscheid tussen art. 244 en 245 Sr enerzijds en art. 247 Sr anderzijds is gelegen in de aard van de seksuele handeling. Art. 244 en 245 Sr vereisen handelingen ‘die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen
van het lichaam’, terwijl art. 247 Sr betrekking heeft op alle ‘ontuchtige handelingen’.

De wetgever achtte bij het seksueel binnendringen een hogere gevangenisstraf aangewezen voor jeugdigen jonger
dan twaalf jaar (vergelijk art. 244 Sr en art. 245 Sr), maar is dat leeftijdsonderscheid bij ‘ontuchtige handelingen’ (art. 247 Sr) niet doorgevoerd. Art. 247 Sr heeft betrekking op alle jeugdigen jonger dan zestien jaar. Beknopt
weergegeven zijn de strafmaxima achtereenvolgens: zes jaren gevangenisstraf in geval van ontuchtige handelingen met iemand jonger dan zestien jaar (art. 247 Sr), acht jaren gevangenisstraf in geval van ontuchtig binnendringen bij
iemand tussen de twaalf en de zestien jaar (art. 245 Sr), en twaalf jaren gevangenisstraf in geval van seksueel binnendringen bij iemand jonger dan twaalf jaar (art. 244 Sr).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden