Straffen – ontucht met minderjarig kind < 16 jaar

Op ontucht met een minderjarig kind is een gevangenisstraf gesteld van maximaal 12 jaar wanneer het gaat om een kind dat jonger is dan 12 jaar. Bij ontucht met minderjarige kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt een maximum gevangenisstraf van 8 jaar. Dit geeft de ernst van het feit aan. Ontucht met kinderen wordt beschouwd als een ernstig feit, hetgeen niet alleen tot uitdrukking komt in de maximale gevangenisstraf, maar ook de duur van het voorarrest, en de uiteindelijk op te leggen straffen in de praktijk. Indien er door de verdachte misbruik is gemaakt van een kwetsbare positie dan geldt er op grond van artikel 248 Sr. dat de maximale gevangenisstraf met een derde kan worden verhoogd. Hierdoor is het eenvoudiger een hogere strafeis bij het plegen van het feit door meerdere verenigde personen of ten aanzien van bepaalde, in afhankelijkheidsrelatie tot de verdachte(n) staande kinderen te onderbouwen.

Voorarrest

Ontucht met minderjarige kinderen is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dit betekent dat een verdachte langere tijd in voorarrest kan worden gehouden op verdenking van ontucht met een kind. Omdat er op ontucht met een kind dat nog geen 12 jaar oud is, een gevangenisstraf van 12 jaar is gesteld, levert dit ook meteen een zelfstandige grond voor de toepassing van voorlopige hechtenis, ook als het gaat om een eerste keer.

Taakstrafverbod

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen. Volgens dit artikel mag een kale taakstraf voor ontucht met minderjarige kinderen niet worden opgelegd. Artikel 22b lid 1 Sr. bepaalt namelijk dat een taakstraf niet mag worden opgelegd in geval van een veroordeling voor een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 6 jaar of meer is gesteld, en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad. Bij een veroordeling voor ontucht met een minderjarig kind geldt dit altijd. De inbreuk op de lichamelijke integriteit is inherent bij ontucht met een kind (mede) bestaand uit het seksueel binnendringen van het lichaam van het kind. Wat wel mogelijk is om de taakstraf in dat geval te combineren met een hele korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. 1 dag). Wanneer u in voorarrest hebt gezeten op het politiebureau en/of huis van bewaring kan de rechter altijd nog een gevangenisstraf opleggen die gelijk is aan de duur van dat voorarrest, en voor het overige een taakstraf, zodat voorkomen kan worden dat u opnieuw naar de gevangenis moet. Ook zien we uitspraken waarbij de rechtbank geen ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit aanneemt, omdat slachtoffer en verdachte elkaar wel leuk vonden.  Dit zien we o.a. in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam, 23 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9356.

Straffen ontucht minderarige vlg richtlijn OM

Het OM hanteert straffen voor seksueel misbruik van minderjarigen, los van het specifieke delict dat op de tenlastelegging staat. De strafvorderingsrichtlijn van het OM kan worden toegepast op alle gevallen van seksueel misbruik van minderjarige slachtoffers door meerderjarige verdachten, ongeacht welke van de volgende wetsartikelen ten laste is gelegd: art. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248a, 248d, 248e, 249 en 250 Sr. > Meer informatie straffen ontucht minderjarige vlg richtlijn OM

Straffen in de praktijk

Er bestaan helaas geen richtlijnen voor de straftoemeting in zaken van ontucht met kinderen, bestaande uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die ander. Om te weten welke straffen er worden doorgaans worden opgelegd, moeten we kijken naar de voorbeelden in de jurisprudentie.
  • Rb Rotterdam, 1 juni 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5192 12 mnd / 4 mnd voorwaardelijk voor grootschalige bezit kinderporno (bijna 10.000) + ontucht met meerdere kinderen
  • Rechtbank Gelderland, 6 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3009 10 mnd/ 6 mnd voorwaardelijk voor verdachte (27) wegens met ontucht kind (12 – 16)
  • Rechtbank Limburg, 8 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:7726 12 mnd / 6 mnd voorwaardelijk voor verdachte (47) wegens ontucht met kind (13) met instemming / geen pedofilie, wel PTSS, maar geen verband
  • Rechtbank Amsterdam, 20 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:103212 mnd/ 6 mnd voorwaardelijk voor grooming en ontucht met 15 jarig meisje (gedurende 6 maanden)
Wij zien ook uitspraken waarbij de straf meevalt:
  • Rb Gelderland, 28 september 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:5192 368 dagen gevangenisstraf, waarvan 365 dagen voorwaardelijk (dus onvoorwaardelijk gelijk aan voorarrest) en 240 uur werkstraf
  • Rechtbank Limburg, 12 november 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:8593 Seks 18 jarige, met 13 jarig meisje. Rechtbank gaat uit van eenmalig incident, die de verdachte op een relatief jonge leeftijd heeft gemaakt . Volgens rechtbank had verdachte oprecht de intentie had om een affectieve relatie met het slachtoffer op te bouwen en daarbij te hard van stapel is gelopen. Werkstraf 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.
  • Rechtbank Oost-Brabant, 8 december 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6349: 240 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf

Advocaat nodig?

Gelet op de ernst van het feit, en de hoogte van de doorgaans op te leggen (gevangenis)straffen is ons advies om zeker een advocaat te raadplegen wanneer u verdacht wordt van ontucht met een minderjarig kind. De advocaat kan u in ieder stadium van de procedure bijstaan, in feite zelfs nog voordat u door de politie bent aangehouden of verhoord. Hoe vroeger de advocaat bij de zaak wordt betrokken, hoe groter uw kansen zijn op een vrijspraak of een lagere straf. > Meer informatie over de rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden