Straffen sex met minderjarige prostituee

Op het hebben van sex met een minderjarige prostituee is een gevangenisstraf gesteld van ten hoogste 4 jaren.

Voorarrest

Voorlopige hechtenis is wel toegestaan bij een verdenking van sex met een minderjarige prostituee. Het gaat immers om een feit waarop naar wettelijke omschrijving 4 jaar of meer gevangenisstraf is gesteld.
Dit betekent dat u op verdenking van seks met een minderjarige prostituee in verzekering mag worden gesteld, en daarna ook in voorlopige hechtenis.

Taakstrafverbod

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen. Volgens dit artikel mag een kale taakstraf voor kinderporno niet worden opgelegd. Artikel 22b lid 1 Sr. noemt het hebben van sex met een minderjarige prostituee namelijk uitdrukkelijk als feit waarvoor de rechter niet enkel een taakstraf mag opleggen. Wat wel mogelijk is om de taakstraf in dat geval te combineren met een hele korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. 1 dag). Wanneer u in voorarrest hebt gezeten op het politiebureau en/of huis van bewaring kan de rechter altijd nog een gevangenisstraf opleggen die gelijk is aan de duur van dat voorarrest, en voor het overige een taakstraf, zodat voorkomen kan worden dat u opnieuw naar de gevangenis moet.

Straffen in de praktijk

Om een indruk te krijgen van de straffen die worden opgelegd voor sex met een minderjarige prostituee  moeten we kijken naar de straffen die rechters in het verleden hebben opgelegd. Er zijn echter helaas maar weinig zaken waarbij het enkel gaat om een veroordeling wegens sex met een minderjarige prostituee. Meestal spelen ook andere strafbare feiten een rol in welke gevallen voor alle feiten gezamenlijk een straf wordt opgelegd. De spaarzame voorbeelden van een enkele veroordeling treft u hieronder aan:

1 dag gevangenisstraf en 180 uur werkstraf
Rechtbank Midden-Nederland, 10 februari 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:745
Verdachte heeft zich op 13 januari 2014 in Amersfoort schuldig gemaakt aan seks met een minderjarige prostituee en omstreeks de periode van 01 december 2013 tot en met 12 januari 2014 een poging daartoe. Nadat verdachte via een website in contact is gekomen met de vriend (pooier) van het minderjarige slachtoffer heeft hij met haar afgesproken. Bij deze afspraak heeft verdachte het geld aan de vriend overhandigd en is het slachtoffer bij verdachte in zijn bus gestapt. Daar vertelde zij huilend dat zij het werk onder dwang moest verrichten en al het geld aan haar vriend moest afstaan. Het slachtoffer is toen zonder dat het tot seks is gekomen uitgestapt. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij, terwijl het slachtoffer hem haar omstandigheden had voorgehouden nogmaals via haar vriend een afspraak met haar heeft geregeld en dat er bij die afspraak ook daadwerkelijk seksuele handelingen hebben plaatsgevonden.
Verdachte had de verplichting om gedegen onderzoek te doen naar de leeftijd van het slachtoffer. In de onderhavige zaak is echter geenszins gebleken dat verdachte zich op enigerlei wijze heeft ingespannen om zekerheid te krijgen over de precieze leeftijd van het slachtoffer.
Gelet op de aard van de feiten en de persoonlijke omstandigheden, waaronder een blanco strafblad, van verdachte, zoals hiervoor onder meer beschreven, acht de rechtbank de door de officier van justitie gevorderde straf een te zware strafmodaliteit. Dit alles brengt mee dat de rechtbank een gevangenisstraf zal opleggen, welke gelijk is aan de tijd doorgebracht in voorarrest, te weten 1 dag, en daarnaast een werkstraf van 180 uur.

  • Rechtbank Oost-Nederland, 14 maart 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:1303: 1 dag gevangenisstraf + 240 uur werkstraf voor 2x seks met minderjarige prostituee
  • Rb Amsterdam, 14 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:794: Veroordeling artikel 248b Sr, ontucht met minderjarige prostituee. Veroordeling tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een dag en een werkstraf voor 120 uren. Bij strafmaat is aansluiting gezocht bij de arresten van het gerechtshof Den Bosch in de Valkenburgse zedenzaken. Geen strijd met zogenaamd taakstrafverbod.

> Relevante factoren straf bij seks met minderjarige prostituee
> Voorbeelden straffen seks met een minderjarige prostituee

Advocaat nodig?

Gelet op de ernst van het feit, en de hoogte van de doorgaans op te leggen (gevangenis)straffen is ons advies om zeker een advocaat te raadplegen wanneer u verdacht wordt van grooming. De advocaat kan u in ieder stadium van de procedure bijstaan, in feite zelfs nog voordat u door de politie bent aangehouden of verhoord. Hoe vroeger de advocaat bij de zaak wordt betrokken, hoe groter uw kansen zijn op een vrijspraak of een lagere straf.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden