Voorbeelden straffen voor seks met minderjarige prostituee

In het algemeen wordt er op grond van de LOVS een korte gevangenisstraf opgelegd samen met een taakstraf van 150 uur. Dit is zo als er sprake is van ontucht met een minderjarige tegen betaling (16 of 17 jaar). Als er sprake is van ontucht met een minderjarige tegen betaling (16 of 17 jaar), waarbij aannemelijk is dat er voor de verdachte aanwijzingen zijn dat sprake is van uitbuiting of minderjarigheid, er geldt dan een gevangenisstraf van 4 maanden onvoorwaardelijk.

Verder zijn er een aantal factoren die de straf ook kunnen verzwaren waardoor de taakstraf hoger is.

  • Verdergaande handelingen (bijv. seks zonder condoom, anale seks e.d.)
  • Bijzondere kwetsbaarheid slachtoffer
  • (Misbruik) afhankelijkheids- of vertrouwensrelatie
  • Herhalingsgevaar

Op grond van art. 22b lid 1 Sr wordt er geen taakstraf opgelegd in geval van een veroordeling van onder andere art. 248a, 248b en 248c Sr. Echter kan hier van worden afgeweken indien er naast de taakstraf een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf/gevangenisstraf wordt opgelegd. Dit is dus die 1 dag gevangenisstraf. De rechter vind het dan dus niet echt nodig om een gevangenisstraf op te leggen, maar is dit wel verplicht op grond van lid 3 van art. 22b Sr.De duur van de taakstraf hangt heel erg af van de frequentie waarmee er sprake is geweest van ontucht. Als dit vaker is gebeurd zal er ook een hogere taakstraf opgelegd worden. Hetzelfde geldt voor de schade die het slachtoffer heeft opgelopen.

De belangrijkste zaak is HR 20-02-2018, ECLI:NL:HR:2018:202 (Valkenburgse zedenzaak)

In die zaak heeft het hof 1 dag onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd en een taakstraf van 210 uur.

De rechtbank had in deze zaak in eerste instantie een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van 5 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd. In deze zaak was er sprake van het echt penetreren van slachtoffer door verdachte. Verdachte wist in deze zaak niet dat het slachtoffer pas 16 jaar was, maar heeft wel gezocht naar een meisje dat beginnend was. Hiermee had hij kunnen weten dat het ging om een minderjarig persoon.[1]

Het hof stelt vast dat verdachte uit is gegaan van de advertentie op een legale website waarin stond vermeld dat de prostituee 18 jaar oud was. Verdachte heeft dit nog nagevraagd bij het slachtoffer, niet zozeer omdat hij twijfelde of ze jonger was, maar omdat hij juist dacht dat ze ouder was. De reactie van haar was kennelijk voldoende om geen verdere bevestiging van haar leeftijd te vragen (aan de hand van id of paspoort). Het hof vind dat hier een taakstraf passelijk is, maar daarnaast wel nog een gevangenisstraf van 1 dag op grond van art. 22b lid 3 Sr.[2]

De Hoge Raad is in het arrest meegegaan met het gerechtshof.

In ECLI:NL:RBNNE:2020:769 is een gevangenisstraf van 3 maanden opgelegd.

In deze zaak wist de verdachte dat het ging om een minderjarig meisje. Daarnaast heeft hij 3 keer onbeschermde seks gehad met haar. De officier van justitie voerde in deze zaak aan dat dit op langere termijn grote nadelige psychische gevolgen kan hebben voor de minderjarige. Gezien hun leeftijd kan van hen niet worden verwacht dat zij zelf voldoende in staat zijn hun seksuele integriteit te bewaken en de draagwijdte van hun gedrag in dit opzicht te overzien. De straf is overgenomen van een uitspraak van het gerechtshof in een andere zaak.[3]

In ECLI:NL:RBAMS:2019:7232 was het een gevangenisstraf van 1 maand.

In deze zaak is er een hogere straf opgelegd omdat het ging om een slachtoffer van het mannelijke geslacht dat nog in de fase zat dat hij zijn seksualiteit aan het uitzoeken was. De rechter is van mening dat jongeren moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving en zich veilig moeten kunnen ontwikkelen. Dit is hier dus beschadigd. Hier is verdachte voor gestraft.

In ECLI:NL:RBAMS:2019:7229 werd het een gevangenisstraf van 7 weken.

In deze zaak kocht het slachtoffer (man) wiet van het geld dat hij kreeg van de andere mannen. Dit blowde hij dan voor het moment dat het gebeurde zodat hij minder bewust zou mee maken wat de mannen bij hem deden en het hem daardoor makkelijker af ging. Dit is een enorme beschadiging voor het slachtoffer geweest.

Verder zien we vaak die 1 dag gevangenisstraf met een werkstraf, zoals ook in de Valkenburgse zedenzaak en volgens de LOVS Oriëntatiepunten geadviseerd wordt.

ECLI:NL:RBMNE:2015:745:

  • 1 dag gevangenisstraf en een werkstraf van 180 uur.

ECLI:NL:RBAMS:2017:794:

  • 1 dag gevangenisstraf onvoorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur.

ECLI:NL:RBAMS:2017:795:

  • Gevangenisstraf van 30 dagen waarvan 29 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf van 120 uur.

ECLI:NL:RBOBR:2021:6643

  •  Gevangenisstraf van 1 dag en een taakstraf voor de duur van 150 uur en subsidiair 75 dagen hechtenis.

ECLI:NL:RBZWB:2016:8058

  • Gevangenisstraf van 1 dag en een taakstraf van 240 uur.

ECLI:NL:RBMNE:2017:25

  • Gevangenisstraf van 1 dag en taakstraffen van 120 en 150 uur.

[1] ECLI:NL:RBLIM:2015:6524

[2] ECLI:NL:GHSHE:2016:5683

[3] ECLI:NL:GHDHA:2018:2601

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden