Sex met onmachtige, bewusteloze

Onder het seksueel binnendringen van een bewusteloze, een onmachtige, of een gestoorde wordt verstaan het met iemand van wie de verdachte weet dat hij in lichamelijke onmacht verkeert handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Het gaat hier om de bescherming van kwetsbare personen tegen ernstige seksuele handelingen.

Seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige of gestoorde in de wet

Het seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige of gestoorde is strafbaar gesteld in artikel 243 Wetboek van Strafrecht (Sr.): “Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie..”

Seksueel binnendringen onmachtige, bewusteloze

Het moet bij art. 243 Sr. altijd gaan om het seksueel binnendringen van het lichaam van de ander, in dit geval het lichaam van een persoon die bewusteloos, lichamelijk onmachtig of gestoord is, en daardoor niet in staat is zijn wil te bepalen.

Ontucht en bewusteloze

De ontuchtvariant hiervan is strafbaar gesteld in artikel 247 Sr. In dit artikel gaat het om het plegen van ontuchtige handelingen, niet zijnde het seksueel binnendringen bij een een persoon die bewusteloos, lichamelijk onmachtig of gestoord is, en daardoor niet in staat is zijn wil te bepalen.

Voorbeelden seks met onmachtige

Voorbeelden van (mogelijk) strafbare seks met een onmachtige zijn:
  • Seks met een dronken persoon
  • Seks met patiënt met psychiatrische stoornis (medewerkers zijn strafbaar ogv art. 249 Sr.)
  • Seks met een geestelijk gehandicapte
  • Seks tijdens de slaap
  • Seks met een gedrogeerd persoon (na drugs te hebben gebruikt)

Bewijs en verweren

Belangrijk is dat, anders dan bijv. bij verkrachting, dwang niet bewezen hoeft te worden. Voldoende is dat wordt vastgesteld dat er sprake is geweest van seksueel contact, bestaande uit of mede bestaand hebbende uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die ander, en dat die andere persoon op dat moment bewusteloos, lichamelijk onmachtig of gestoord was. De mogelijk te voeren verweren liggen dan al snel voor de hand: ofwel er heeft geen seksueel contact (in de zin van het seksueel binnendringen) plaatsgevonden, ofwel dat de ander op het moment van het seksueel binnendringen niet bewusteloos of lichamelijk onmachtig was. Bij een gehandicapt persoon kan dat laatste verweer uiteraard niet worden gevoerd, wanneer de handicap al aanwezig was op het moment dat het seksueel binnendringen heeft plaatsgevonden. Vaak wordt het verweer gevoerd dat de ander helemaal niet bewusteloos of lichamelijk onmachtig was, en dat gewoon met volledige instemming en medewerking seksueel contact heeft plaatsgevonden. De vraag of dat verweer kan slagen, is met name afhankelijk van de overige bewijzen in het dossier. Het eerste verweer, dat er geen seksueel contact heeft plaatsgevonden, kan alleen maar worden gevoerd wanneer er geen sporen zijn aangetroffen waaruit het seksueel contact wel blijkt. Indien sperma van de verdachte wordt aangetroffen in de vagina of op de slip van een vrouw, kan moeilijk worden volgehouden dat er geen seksueel contact heeft plaatsgevonden. Kernvragen in het bewijs zijn:
  • of er sprake is van een verminderd bewustzijn bij aangeefster/aangever
  • of hij/zij daardoor haar wil niet goed of voldoende kon bepalen
  • of de verdachte geweten heeft van dat verminderd bewijszijn

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van het seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige of gestoorde, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur wanneer u een uitnodiging voor een verhoor op het politiebureau hebt ontvangen, of wanneer u vreest dat u binnenkort aangehouden kunt worden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg bepaalt u wat u bij de politie mag verklaren en wat niet. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd. Deskundige rechtsbijstand Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde zedenadvocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met zedenzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is. Voordelige rechtsbijstand Via zedenadvocaat.nl bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties. En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden