Seks tijdens slaap

Seks tijdens de slaap kan vallen onder de strafbaarstelling van de artikelen 243 en 247 Sr. Slaap kan vallen onder ‘lichamelijke onmacht’ of onder ‘verminderd bewustzijn’, afhankelijk van de diepte van de slaap.

Bewijs slaap

Het is vaak lastig om te bewijzen voor de officier dat het slachtoffer daadwerkelijk sliep. Wanneer u zou verklaren dat u vaker initiatief tot seks op die manier neemt, dat het slachtoffer daarop reageerde door bijv. te kreunen en bewegingen, waardoor u het idee kreeg dat ze het wel prettig vond, is het aan de officier om het tegendeel te bewijzen. Belangrijk is wel dat u voor het verhoor een kopie van het dossier laat opvragen door een advocaat, om er zeker van te zijn dat u het juiste verklaart bij de politie. Door eerst het dossier op te vragen, komt u niet voor onverwachte dingen te staan tijdens het verhoor.

> Zie ook vrijspraak na tegenstrijdige verklaringen over seks tijdens slaap

Toestemming voor seks tijdens slaap

Het is mogelijk dat toestemming voor seksuele handelingen tijdens de slaap gegeven aan de partner vlak voor de slaap, als bijzondere rechtvaardigingsgrond wordt aangenomen, Vgl. De Hullu & Van der Neut 1985, p. 100 (i.h.b. voetnoot 12), die uit HR 15 juni 1982, NJ 1983/153 afleiden dat de Hoge Raad toestemming onder omstandigheden relevant acht.

Pas op: In Noyon‐Langemeijer‐Remmelink wordt een algemeen rechtvaardigende werking van toestemming afgewezen vanwege de onzekerheid over de vraag of de toestemming ten tijde
van de handelingen nog bestond, en voorts omdat ‘een dergelijke gang van zaken ook uit
een oogpunt van ethiek en volksgezondheid aanvechtbaar’ lijkt. Zie Noyon‐Langemeijer‐
Remmelink, aant. 1 bij art. 243 Sr (bewerkt door A.J. Machielse; bijgewerkt tot 14 juli 2012).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden