Beoordelingskader seksueel misbruik

Er zijn verschillende vormen van seksueel misbruik. De meest bekende is seksueel misbruik van een kind. Als men het over seksueel misbruik heeft, dan gaat het meestal over het plegen van ontucht met een minderjarig kind.

Seksueel misbruik kind

Het beoordelingskader van seksueel misbruik van een kind is afhankelijk van het strafbare feit waarvan u wordt verdacht. Soms zou er ook een overlap kunnen zijn. Meestal kiest de officier van justitie dan het feit waarvoor de hoogste straf kan worden opgelegd. Bij seksueel misbruik van een kind moet u kijken naar het beoordelingskader voor de volgende feiten:

Seksueel misbruik overige

Daarnaast zijn er ook andere vormen van seksuele misbruik. Seksueel misbruik hoeft namelijk niet altijd betrekking te hebben op minderjarige kinderen. Bij deze overige vormen van seksueel misbruik moet u kijken naar het beoordelingskader voor de volgende feiten:

Bewijs en geloofwaardigheid en betrouwbaarheid verklaringen

In zedenzaken waar het gaat om de verdenking van incest, zal met name de beoordeling en waardering van het bewijs een belangrijke rol spelen in het strafproces. Is er voldoende wettig bewijs? Is het bewijs ook overtuigend? Zijn de verklaringen van de aangever/aangeefster ook geloofwaardig en betrouwbaar? Zitten er geen tegenstrijdigheden of onjuistheden in de afgelegde verklaringen? Omdat het bewijs en de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zo'n belangrijke rol spelen in zedenzaken, hebben wij hier een apart hoofdstuk aan gewijd.

> Meer informatie over het bewijs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden