Straffen voor seksueel misbruik

De straffen die doorgaans worden opgelegd voor seksueel misbruik verschillen uiteraard per strafbaar feit. Over het algemeen zal bij een veroordeling wegens seksueel misbruik al snel een gevangenisstraf worden opgelegd. Dit komt door het taakstrafverbod van artikel 22b Wetboek van Strafrecht (Sr.).

Taakstrafverbod art. 22b Sr.

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen dat over het algemeen met name zal zien op alle vormen van seksueel misbruik.

Bij seksueel misbruik gaat het al snel om een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving 6 jaar of meer gevangenisstraf is gesteld. Ook is er bij seksueel misbruik al gauw sprake van een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit, zodat dan het taakstrafverbod geldt.
Bij recidive (herhaling) binnen een periode van 5 jaar geldt eveneens een verbod op een kale taakstraf op te leggen.

Wel kan de rechter besluiten om een gevangenisstraf op te leggen die gelijk is aan de duur van het voorarrest, in combinatie met een taakstraf, al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Straffen seksueel misbruik

De straffen voor seksueel misbruik lopen uiteen van een forse taakstraf (meestal 240 uur) in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf tot een langdurige gevangenisstraf, en zelfs soms in combinatie met TBS met dwangverpleging, afhankelijk van de duur, de ernst, de frequentie en het aantal zaken van seksueel misbruik.

In de lichtere zaken lukt het soms nog om de duur van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf beperkt te houden, maar in de wat ernstigere zaken wordt het toch al erg moeilijk om onder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langere duur uit te komen.

Wat kan helpen - in geval de verdachte heeft bekend - dat hij inzicht toont in het laakbaarheid van zijn handelen, en dat hij al voor aanvang van de strafzaak vrijwillig hulp heeft gezocht voor zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag, bijv. in de vorm van therapieën en behandeling. Bekende instellingen zijn onder andere De Waag, het Dok. Het advies is om u hiervoor zelf aan te melden.

> Meer informatie straf seksueel misbruik kind

Advocaat nodig?

Gelet op de ernst van het feit, en de hoogte van de doorgaans op te leggen (gevangenis)straffen is ons advies om zeker een advocaat te raadplegen wanneer u verdacht wordt van seksueel misbruik. De advocaat kan u in ieder stadium van de procedure bijstaan, in feite zelfs nog voordat u door de politie bent aangehouden of verhoord. Hoe vroeger de advocaat bij de zaak wordt betrokken, hoe groter uw kansen zijn op een vrijspraak of een lagere straf.

> Meer informatie over de rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden