Straf bij misbruik kind

De straf bij misbruik van een kind verschilt afhankelijk van de ernst van het feit, de omstandigheden van het geval en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. We zullen op een rijtje zetten welke factoren zoal van belang kunnen zijn bij de bepaling van de straf in zaken van misbruik van een kind.

> Meer informatie straf seksueel misbruik kind

Welke vorm misbruik

Allereerst kijkt de rechter naar de ernst van het feit. De rechter moet vaststellen wat er precies is gebeurd? Bij misbruik van een kind kan het in beginsel gaan om de volgende categorie:

  • Categorie 1: Ontuchtige handelingen waarbij het kind wordt geconfronteerd met seksuele handelingen zonder aanraking.
  • Categorie 2: Ontuchtige handelingen waarbij er sprake is van aanraking van het kind.
  • Categorie 3: Ontuchtig aanraken van de naakte geslachtsdelen van het kind en het oraal, vaginaal of anaal binnendringen anders dan met een geslachtsdeel
  • Categorie 4: Alle ontuchtige handelingen waarbij er sprake is van oraal, vaginaal of anaal binnendringen van het kind met een geslachtsdeel.

Categorie 1 is hierbij het lichtste delict en categorie 4 uiteraard het zwaarste. Bij het seksueel binnendringen (cat. 3 en 4) zal er eerder sprake zijn van een forse gevangenisstraf, dan bij de eerste twee categorie.

Hoe vaak misbruik

Ook is het van belang hoe vaak het misbruik heeft plaatsgevonden. Als er sprake is geweest van meerdere momenten waarop het kind is misbruikt, zal de straf hoger uitvallen dan wanneer het gaat om een eenmalige gebeurtenis. Ook is het van belang hoeveel kinderen zijn misbruikt.

Strafblad

Van belang is ook of de verdachte eerder is veroordeeld voor een zedendelict. Als het de eerste keer betreft, ligt de straf doorgaans wat lager dan bij recidive.

Proceshouding

De proceshouding van de verdachte is erg belangrijk. De rechter legt vaak een lagere straf op bij een bekennende verdachte die mee heeft gewerkt aan het politieonderzoek en oprecht spijt heeft betuigd.

Behandeling gezocht

Wanneer de verdachte zelf hulp heeft gezocht voor eventuele problematiek (zoals pedofiele stoornis) zal de rechter daar ook zeker rekening mee houden. Vaak kan als argument worden aangevoerd dat het erg nadelig zou zijn als door een gevangenisstraf de behandeling van de verdachte wordt doorkruist. Dit kan reden zijn voor de rechter om te kiezen voor een andere straf dan een gevangenisstraf.

Wet beperking taakstraffen

Let er wel op dat de Wet beperking taakstraffen (art. 22b Sr.) met zich meebrengt dat er bij een veroordeling voor misbruik van een kind een gevangenisstraf van minimaal 1 dag verplicht is. Als de verdachte al in voorarrest heeft gezeten, zou die dag wellicht op de gevangenisstraf in mindering kunnen worden gebracht, zodat voorkomen wordt dat de verdachte opnieuw naar de gevangenis moet.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden