Seksueel misbruik kind

Seksueel misbruik van een kind is de meest bekende vorm van seksueel misbruik. Bij seksueel misbruik van een kind kan het gaan om ontucht met een minderjarig kind dat jonger is dan 16 jaar, maar ook om seksueel misbruik van een aan zijn zorg toevertrouwd kind. Vindt het seksueel misbruik plaats in familieverband dan dit ook wel incest genoemd. Ook  het vervaardigen van kinderporno wordt beschouwd als seksueel misbruik met een kind.

Ontucht met een minderjarig kind

Van ontucht met een minderjarig kind (jonger dan 16 jaar) is sprake wanneer de verdachte met dat kind handelingen heeft gepleegd die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen. Het gaat dan om het vaginaal, oraal, of anaal binnendringen, met een seksuele bedoeling. Een opgedrongen tongzoen wordt tegenwoordig niet meer aangemerkt als het seksueel binnendringen van het lichaam.

> Meer informatie ontucht met een minderjarig kind

Seksueel misbruik van aan zorg/gezag toevertrouwd kind

Het gaat hier om de strafbaarstelling van ontuchtige handelingen in artikel 249 Sr. Strafbaar is gesteld wanneer de verdachte ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind, pleegkind, pupil. een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte. Ook een ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon die aan zijn gezag is onderworpen of aan zijn waakzaamheid is toevertrouwd valt onder de strafbaarstelling van artikel 249 Sr. Verder ziet artikel 249 Sr. op bestuurders, artsen, onderwijzers, beambten, opzichters of bedienden in een gevangenis, weeshuis, ziekenhuis of een instelling van weldadigheid die ontucht plegen met kinderen die in die instelling zijn opgenomen, alsook op medewerkers in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg die ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg is toevertrouwd.

> Meer informatie seksueel misbruik van aan zorg toevertrouwd kind

Incest

Incest is eveneens strafbaar gesteld in artikel 249 Sr. Alleen gaat het dan enkel om de gevallen van seksueel misbruik door de verdachte van zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind.

> Meer informatie incest

Vervaardigen kinderporno

Bij het vervaardigen van kinderporno gaat het om seksueel misbruik van een kind bij het opnemen van pornografisch beeldmateriaal of pornografische afbeeldingen.

> Meer informatie vervaardigen kinderporno

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden