Kinderporno

Kinderporno is strafbaar. In art. 240b Sr. zijn alle handelingen met kinderporno strafbaar gesteld:

  • bezit van kinderporno
  • aanbieden van kinderporno
  • verspreiden van kinderporno
  • bekijken van kinderporno
  • maken van kinderporno

Het via een webcam bekijken van kinderporno valt sinds de toevoeging van het bestanddeel ‘zich toegang verschaffen tot’ wel onder het bereik van artikel 240b Sr. 

Het verspreiden van naaktfoto's tussen jongeren onderling wordt ook echt als kinderporno aangemerkt. Dit heet ook wel sexting.

Onderzoek kinderporno

Een onderzoek naar kinderporno kan om verschillende redenen door de politie worden gestart. Het kan zijn dat de politie een melding ontvangt, op basis waarvan zij het vermoeden krijgen dat u kinderporno bezit, maar in de meeste gevallen komt men verdachten op het spoor omdat kinderporno op bepaalde websites wordt gedownload, of via een bepaalde aanbieder wordt verkregen die zelf verdachte is in een ander onderzoek. Via het IP-adres van een computer wordt een verdachte aangemerkt.

Politieverhoor kinderporno

Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie wegens de verdenking van het bezit of verspreiden van kinderporno, is het erg belangrijk dat u zich goed op dit politieverhoor voorbereidt. Wij adviseren u daarom ter voorbereiding op dit verhoor de informatiebrochure 'kinderporno' te bestellen. In de informatiebrochure worden alle mogelijke verweren besproken en verder uitgelegd aan de hand van het wettelijk kader en de jurisprudentie. Na het lezen van de brochure weet u precies wat u wel en niet kunt verklaren wanneer u op verhoor bij politie moet verschijnen.

> Informatiebrochure kinderporno

Advocaat bij verdenking kinderporno

Het is belangrijk dat u zich bij een verdenking van kinderporno laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De wet- en regelgeving en jurisprudentie rondom kinderporno is steeds in ontwikkeling en is op onderdelen ingewikkeld. Niet iedere strafrechtadvocaat is in staat om verdachten van kinderporno goed bij te staan.

Heeft u een oproeping gekregen voor een verhoor bij de politie, of zijn uw computers in beslag genomen, neem dan onmiddellijk contact met ons op, zodat wij u tijdens in contact kunne brengen met een gespecialiseerde advocaat. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen om voor de rechter te verschijnen, adviseren wij u om uw zaak bij ons aan te melden, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde bent u er in ieder geval zeker van dat u de beste rechtsbijstand krijgt.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden