Wanneer gewoonte maken bezit kinderporno

Geplaatst op: 17 oktober 2017

Of er sprake is van een gewoonte van het bezit van kinderporno is afhankelijk van de hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen, de frequentie waarmee kinderporno werd gedownload, en de duur van de periode dat de kinderporno werd binnengehaald. Hierbij hoeft er niet sprake te zijn van een commercieel oogmerk

Lees meer >


Categorische indeling tenlastelegging bij kinderporno leidt niet tot nietigheid dagvaarding

Geplaatst op: 14 oktober 2017

De rechtbank Oost-Brabant heeft in haar uitspraak van 5 juni 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3228 bepaalt dat de door de Hoge Raad voorgeschreven wijze van het ten laste leggen van kinderporno niet verplicht is. Een officier van justitie mag hier helaas van afwijken en de kinderpornografische afbeeldingen ook categorisch ten laste leggen.

Lees meer >


Kinderporno via realtime verbinding en peer-to-peer

Geplaatst op: 08 oktober 2017

In Rb Haarlem, 29 november 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BV0020 kwamen zo;n beetje alle verweren terug die we vaker zien in verschillende kinderpornozaken.

  • Realtime videoverbinding
  • Dubbeltellingen
  • Peer-to-peer downloaden
  • Unallocated clusters

Lees meer >


Sexting uitgelegd

Geplaatst op: 20 juli 2017

Sexting is een samenvoeging van de Engelse worden sex en texting en betreft het sturen van seksueel getinte berichten of foto’s of video’s, meestal via de smartphone. Onder kinderen is sexting populair. Consensuele sexting tussen minderjarige leeftijdsgenoten valt onder het experimenteergedrag dat in het huidige tijdsgewricht past bij
adolescenten. 

Lees meer >


Teruggave computers ondanks aantreffen kinderporno

Geplaatst op: 26 mei 2017

Vaak is het zo dat de officier na het aantreffen van kinderporno, zich op het standpunt zal stellen dat de computer moet worden onttrokken aan het verkeer omdat het ongecontroleerde bezit ervan in strijd met de wet of het algemeen belang is. Dit is echter niet altijd terecht. In de jurisprudentie zien we nu een kentering. Steeds vaker besluiten rechters om de (geschoonde) computer terug te geven aan de verdachte, juist omdat op die computers ook andere belangrijke bestanden staan.

Lees meer >


Recidiverisico bij zedendelicten

Geplaatst op: 22 februari 2017

Over het recidiverisico van zedendelinquenten wordt niet adequaat gecommuniceerd in het strafproces. Dit komt doordat er te weinig gedeelde kennis is, blijkt uit het rapport ‘Gewogen risico’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Gedragsdeskundigen, reclasseringswerkers, officieren van justitie en rechters kennen bijvoorbeeld aan de term ‘gemiddeld risico’ een andere kans op recidive toe. Daardoor bestaat de kans dat zedendelinquenten onder- of overbehandeld worden.

Lees meer >


Tenlastelegging grootschalige kinderpornografie

Geplaatst op: 10 augustus 2016

In HR 17 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3322 geeft de Hoge Raad nog eens weer hoe de tenlastelegging bij zaken met grootschalige kinderporno moet worden verwoord. Het is NIET de bedoeling dat er een verdeling in categorie komt, maar dat de tenlastelegging een representatieve selectie omvat van ten hoogste vijf afbeeldingen die volledig ten laste wordt gelegd.

Lees meer >


Vrijspraak bezit kinderporno bij vernietigde video

Geplaatst op: 29 juli 2016

De verdachte had een minderjarige tijdens het douchen gefilmd, maar kort daarna heeft hij dat filmpje direct vernietigd. Daardoor is niet meer vast te stellen wat de verdachte precies heeft gefilmd en hoe een en ander in beeld is gebracht. Veroordeling voor bezit / vervaardigen kinderporno vereist minimaal een focus op geslachtsdelen etc.. Dat kan niet worden aangetoond en daarom wordt verdachte vrijgesproken (Rb Zeeland West-Brabant, 28 april 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:2601)

Lees meer >


Selectie afbeeldingen in tenlastelegging kinderporno

Geplaatst op: 29 juli 2016

De rechtbank verklaart, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 november 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3322), de dagvaarding nietig omdat deze niet voldoet aan de eisen van het Wetboek van Strafvordering. Op de onderhavige tenlastelegging wordt een zakelijke weergave gegeven van wat er op de 63019 afbeeldingen te zien is. De tenlastelegging beperkt zich hiermee niet tot een beschrijving van een beperkte selectie afbeeldingen. Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de tenlastelegging zich bij voorkeur zou moeten beperken tot het beschrijven van een selectie van een gering aantal afbeeldingen – zo mogelijk ten hoogste vijf – zonder in de tenlastelegging zelf enige aanduiding van of verwijzing op te nemen naar een wellicht grotere hoeveelheid waarvan die afbeeldingen deel uitmaken. De rechtbank zal om die reden de tenlastelegging nietig verklaren (rb Midden-Nederland, 4 mei 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2523).

Lees meer >


Onduidelijkheid tenlastelegging kinderporno weggenomen door tonen foto’s op zitting

Geplaatst op: 29 juli 2016

In de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, 9 mei 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1777 was in de tenlastelegging niet duidelijk genoeg beschreven op welke kinderpornografische foto’s deze tenlastelegging nu was toegesneden. Het ging om een beperkte hoeveelheid afbeeldingen. Daarom werd ervoor gekozen om de afbeeldingen op zitting te tonen om de onduidelijkheid weg te nemen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden