Sexting uitgelegd

Sexting is een samenvoeging van de Engelse worden sex en texting en betreft het sturen van seksueel getinte berichten of foto’s of video’s, meestal via de smartphone. Onder kinderen is sexting populair. Consensuele sexting tussen minderjarige leeftijdsgenoten valt onder het experimenteergedrag dat in het huidige tijdsgewricht past bij
adolescenten. Seksuele communicatie met kinderen is als zodanig niet strafbaar op grond van de huidige zedenwetgeving. Voor een aanpassing van de strafwet in verband met «sexting» heeft de wetgever geen reden gezien. Seksueel materiaal van kinderen kan op basis van de huidige wetgeving worden aangemerkt als kinderpornografie. Diverse handelingen
met betrekking tot kinderpornografie, waaronder het bezitten, vervaardigen en verspreiden, zijn strafbaar gesteld in artikel 240b Sr. Het huidige wettelijke kader met betrekking tot kinderpornografie biedt voldoende ruimte voor
maatwerk bij de vervolging.

< Terug naar Meer informatie kinderporno
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden