Sexting kan strafbaar zijn als kinderporno

Sexting is het verzenden of ontvangen van seksueel getinte afbeeldingen via social media op via internet. De term is afgeleid van sex en texting. Bij sexting gaat het om het plaatsen van naaktfoto's of -films van een minderjarig kind op facebook of het versturen van die foto's of films via Whatsapp.

Sexting foto minderjarige is kinderporno

Wanneer het gaat om afbeeldingen van een minderjarige, kan sexting onder de strafbaarstelling van kinderporno vallen. Het gaat immers om het verspreiden van kinderpornografisch materiaal.

Artikel 240b Sr - kinderporno:
"Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren (..) wordt gestraft degene die een afbeelding (..) van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, vervaardigt, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft."

Niet iedere naaktfoto is kinderporno

Niet iedere naaktfoto kan worden aangemerkt als kinderporno. Een naaktfoto kan pas als kinderporno worden aangemerkt als daarop een seksuele gedraging wordt weergegeven, waaronder echter ook kan worden verstaan het gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt van die persoon nadrukkelijk de ontblote vagina of de onblote borsten in beeld zijn gebracht.

> Meer informatie naaktfoto als kinderporno

Advocaat nodig?

Wordt u verdacht van sexting omdat u een naaktfoto van een minderjarige hebt doorgestuurd naar vrienden of kennissen of dat u deze op facebook hebt geplaatst? Neem dan onmiddellijk contact op met een gespecialiseerde zedenadvocaat. In veel gevallen lukt het ons om nog goed verweer te voeren tegen deze verdenking en als dat niet lukt, dan kunnen wij voor u proberen om nog buiten een zitting om tot een regeling te komen met een officier van justitie. Zo blijven de gevolgen voor uw VOG beperkt.

> Meer informatie advocaat nodig bij sexting?

Aanmelden nieuwe zaak

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden