Beoordeling kinderpornografische foto’s en video’s volgens tannercriteria

Geplaatst op: 05 februari 2015

De beoordeling of foto’s en video’s al dan niet kinderpornografisch is, wordt verricht met gebruikmaking van de criteria zoals opgenomen in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, de op dit punt geldende jurisprudentie en de Aanwijzing kinderpornografie van het College van procureurs-generaal, waarin deze criteria nader zijn uitgewerkt.

Lees meer >


Herkennen van kinderporno

Geplaatst op: 20 december 2014

Wanneer is een foto nu precies kinderporno? Een foto van een naakt meisje op een nudistenstrand hoeft strafbaar te zijn. Het is afhankelijk van diverse factoren of de foto als kinderporno is aan te merken. In dit artikel zullen we enkele van die kenmerken bespreken.

Lees meer >


Enkel doorsturen kinderporno naar een persoon is al verspreiden

Geplaatst op: 25 november 2014

Bij het verspreiden van kinderporno wordt vaak gedacht aan het openbaar maken oftewel het voor het brede publiek toegankelijk maken van kinderpornografische afbeeldingen, maar ook het enkel doorsturen van de kinderporno naar een enkel persoon wordt al gezien als het verspreiden van kinderporno. De wijze waarop de kinderpornografische afbeeldingen zijn verspreid en de mate waarin dat is gebeurd, zijn uiteindelijk wel van invloed op de strafmaat. Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 18 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3291 waarin hiervoor mede wordt verwezen naar de wetsgeschiedenis.

Lees meer >


Wetsgeschiedenis strafbaarstelling kinderporno

Geplaatst op: 25 november 2014

Artikel 240b WvSr strekt er toe, aldus de Kamerstukken, te voorkomen dat:
a. een jeugdige in een situatie wordt gebracht waarin hij/zij wordt gebruikt voor het op beeldmateriaal vastleggen van een seksuele gedraging in de zin van artikel 240b WvSr waarbij hij/zij alleen of met een ander/anderen is betrokken;
b. beeldmateriaal dat onder het bereik van artikel 240b WvSr valt, na vervaardiging (verder) wordt verspreid, openlijk wordt tentoongesteld, of in bezit gehouden wordt;
c. jeugdigen worden aangemoedigd of verleid om deel te nemen aan seksueel gedrag en gedrag dat deel kan gaan uitmaken van een subcultuur die seksueel misbruik van kinderen bevordert.

Lees meer >


Kinderporno per ongeluk gedownload

Geplaatst op: 18 oktober 2014

Het kan gebeuren dat u kinderporno per ongeluk binnenkrijgt via mail of bij het downloaden van andere filmpjes op afbeeldingen. Als dat het geval is, is er geen opzet op het bezit van de kinderporno, en moet de verdachte worden vrijgesproken. In de uitspraken zien we dat rechters vaak kijken naar de plaats waar de kinderporno op de computer wordt aangetroffen en of de kinderporno die in een bepaalde map op de computer wordt aangetroffen voor een verdachte benaderbaar zijn.

Lees meer >


foto’s en videofilms kinderporno moet gespecificeerd worden in tenlastelegging

Geplaatst op: 17 oktober 2014

Aan de tenlastelegging van kinderporno worden bijzondere eisen gesteld. De tenlastelegging moet volgens artikel 261 Sv. voldoende concreet en duidelijk zijn. Dit betekent dat de seksuele handelingen nader beschreven moeten worden in de tenlastelegging. Gebeurt dat niet, dan moet de dagvaarding nietig worden verklaard.

Lees meer >


Voorwaardelijk sepot bij kinderporno

Geplaatst op: 20 mei 2014

In de strafzaken waarbij het gaat om een verdenking van het bezit van kinderporno zien we steeds vaker dat het Openbaar Ministerie aanbiedt om de zaak voorwaardelijk te seponeren. Zij geven de clienten dan een brochure met informatie over wat een voorwaardelijk sepot precies inhoudt, en wat de voorwaarden zijn. Soms is het verstandig voor clienten om akkoord te gaan met zo’n voorwaardelijk sepot, maar er zijn ook heel veel gevallen waarin er geen enkele reden bestaat om hiermee in te stemmen. Vraag altijd eerst advies aan een gespecialiseerde zedenadvocaat, voordat u instemt met een voorwaardelijk sepot.

Lees meer >


Tenlastelegging kinderporno moet voldoende concreet zijn

Geplaatst op: 18 mei 2014

De tenlastelegging van kinderporno moet voldoende concreet zijn omschreven. Het is niet voldoende wanneer een globale omschrijving van de afbeeldingen is opgenomen in de dagvaarding. De verdachte moet immers weten tegen welke feiten hij zich moet verdedigen. Dit bleek weer eens in een uitspraak van de rechtbank Limburg van 16 april 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:3671.

Lees meer >


Kinderporno per ongeluk binnengekregen bij downloaden porno

Geplaatst op: 27 januari 2014

Steeds vaker zien we dat verdachten onbewust en onbedoeld kinderpornografische afbeeldingen binnenkrijgen op hun computer als “bijvangst” bij het downloaden van porno. Ook in een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, van 22 januari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:397 zien we dat.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden