Beoordeling kinderpornografische foto’s en video’s volgens tannercriteria

De beoordeling of foto’s en video’s al dan niet kinderpornografisch is, wordt verricht met gebruikmaking van de criteria zoals opgenomen in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, de op dit punt geldende jurisprudentie en de Aanwijzing kinderpornografie van het College van procureurs-generaal, waarin deze criteria nader zijn uitgewerkt.

Criteria kinderporno

De criteria om te beoordelen of bepaalde foto’s en video’s kinderporno zijn onder meer:

  • Heeft de afgebeelde persoon de kennelijke leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt?
  • Is een in titel XIC van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde gedraging afgebeeld?
  • Past de afgebeelde (seksuele) gedraging bij de leeftijd van de afgebeelde persoon?
  • Is de gedraging verricht in een omgeving/context waarin een persoon van die leeftijd normaal verkeert?
  • Is de persoon in een (voor de leeftijd) natuurlijke pose afgebeeld?
  • Wordt de nadruk op de geslachtsdelen gelegd?
  • Wordt uit het totaalbeeld duidelijk dat het om de geslachtsdelen gaat?
  • Zijn er voorwerpen of attributen met een seksueel karakter afgebeeld?

Tannercriteria

De bepaling van de kennelijke (zoals bedoeld in artikel 240b Sr) leeftijden van de afgebeelde personen worden gebaseerd op de algemeen bekende criteria en kenmerken betreffende lichaamskenmerken, lichamelijke ontwikkeling en ontwikkelingsstadia van uitwendige geslachtskenmerken. Indien dat noodzakelijk was,  wordt vaak als referentie- en vergelijkingsmateriaal gebruik gemaakt van de Tannercriteria. De Tannerstadia (ook wel Tannerschaal) genoemd zijn stadia die de lichamelijke ontwikkeling beschrijven van kinderen, adolescenten en volwassenen. De onderverdeling in stadia zijn gebaseerd op het voorkomen van externe primaire en secundaire geslachtskenmerken zoals de grootte van de borsten, genitalia en het ontwikkelen van pubisbeharing. De Tannerstadia werden ontwikkeld door de Brits kinderarts J.M. Tanner.

Indien op basis van hetgeen is te zien niet een verantwoord oordeel kan worden gegeven dat de leeftijd van de persoon op de foto of video kennelijk onder de 18 jaar is, mag dat beeldmateriaal niet worden meegenomen in de telling van het aantal kinderpornografische bestanden.

Samenhang in afbeeldingen

Op grond van HR 7 december 2010, LJN: BO6446 mag, indien sprake is van een reeks van afbeeldingen, waarbinnen een samenhang bestaat wat betreft inhoudelijke kenmerken en/of de wijze van totstandkoming en waarbinnen een aantal afbeeldingen onmiskenbaar seksuele (kinderpornografische) strekking hebben, de gehele serie vanwege dit onderlinge verband als kinderpornografisch worden aangemerkt.

< Terug naar Meer informatie kinderporno
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden