Voorwaardelijk sepot bij kinderporno

In de strafzaken waarbij het gaat om een verdenking van het bezit van kinderporno zien we steeds vaker dat het Openbaar Ministerie aanbiedt om de zaak voorwaardelijk te seponeren. Zij geven de clienten dan een brochure met informatie over wat een voorwaardelijk sepot precies inhoudt, en wat de voorwaarden zijn. Soms is het verstandig voor clienten om akkoord te gaan met zo’n voorwaardelijk sepot, maar er zijn ook heel veel gevallen waarin er geen enkele reden bestaat om hiermee in te stemmen. Vraag altijd eerst advies aan een gespecialiseerde zedenadvocaat, voordat u instemt met een voorwaardelijk sepot.

Geen bewijs

In veel gevallen zien we dat het Openbaar Ministerie een voorwaardelijk sepot aanbiedt in strafzaken waarin zij eigenlijk geen bewijs hebben dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit van kinderporno. Het Openbaar Ministerie moet namelijk bewijzen dat u bewust kinderporno hebt geüpload of anderszins opzettelijk de kinderpornografische afbeeldingen en/of video’s op uw computer hebt opgeslagen. Dat is een moeilijk bewijslast, zeker wanneer het gaat om slechts enkele afbeeldingen en video’s. Eigenlijk moet het Openbaar Ministerie in die gevallen de strafzaak geheel seponeren met sepotcode 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt) of 02 (geen wettig en overtuigend bewijs) maar in de plaats daarvan bieden ze u een voorwaardelijk sepot aan. Wees hiermee voorzichtig, en accepteer het voorstel niet te snel.

Voorwaarden bij sepot

Aan het sepot zitten enkele voorwaarden gekoppeld:

  • U moet afstand doen van alle in beslag genomen computers en andere gegevensdragers. U raakt deze computers dus kwijt en krijgt hier geen vergoeding voor!
  • U moet meewerken aan het controleren van de computers en gegevensdragers
  • U bent verplicht om mee te werken aan het opmaken van een rapport door de reclassering
  • U moet (meestal twee jaar lang) begeleiding krijgen van de reclassering. Dit houdt in dat u dan eens in de zoveel tijd bij de reclassering op gesprek moet komen. Dit kost veel tijd
  • U bent verplicht om behandeling te accepteren van het GGZ gedurende twee jaren. Ook dit kost vaak de nodige tijd.

Al met al zijn de voorwaarden tamelijk ingrijpend en belastend. De voorwaarden van behandeling en begeleiding gelden gedurende de door de officier van justitie vast te stellen proeftijd die vaak twee jaren bedraagt!

Advies zedenadvocaat

Heeft u een dergelijk aanbod voor een voorwaardelijk sepot gekregen van het Openbaar Ministerie, neem dan onmiddellijk contact met ons op of meld uw zaak bij ons aan via het aanmeldingsformulier op de website. Wij vragen dan alle stukken op bij de politie/justitie en zullen voor u nagaan of u geen recht hebt op een sepot zonder voorwaarden.

 

 

< Terug naar Meer informatie kinderporno
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden