Overzicht zedendelicten

Titel XIV van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht heet ‘misdrijven tegen de zeden’. Deze titel bevat de voornaamste zedendelicten die in Nederland strafbaar zijn gesteld.

– Artikel 239 (Schennis van de eerbaarheid)
– Artikel 240a (Schadelijke afbeelding tonen aan iemand beneden de zestien jaar)
– Artikel 240b (Kinderporno)
– Artikel 242 (Verkrachting)
– Artikel 243(seksueel binnendringen bewusteloze, onmachtige, of persoon met gebrekkige ontwikkeling)
– Artikel 244 (Seksueel binnendringen van iemand beneden de twaalf jaar)
– Artikel 245 (Seksueel binnendringen van iemand beneden de zestien jaar)
– Artikel 246 (ontucht)
– Artikel 247 (Ontucht met bewusteloze, onmachtige, gestoorde, of kind)
– Artikel 248 (Strafverzwarende omstandigheden)
– Artikel 248a (Verleiding van minderjarigen)
– Artikel 248b (Jeugdprostitutie)
– Artikel 248c (Aanwezigheid bij seksshows met minderjarigen)
– Artikel 248d (Seksueel corrumperen van kinderen)
– Artikel 248e (Grooming)
– Artikel 249 (Ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen)
– Artikel 250 (Koppelarij)
– Artikel 251 (Bijkomende straf)
– Artikel 273f (Mensenhandel)

> Uitgebreid overzicht van alle artikelen

Onderzoek herziening zedendelicten

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden