Schennis van de eerbaarheid – advocaat nodig?

Wanneer u verdacht wordt van schennis van de eerbaarheid, is het altijd aan te bevelen om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde zedenadvocaat, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van de zaak, zodat de advocaat nog de meeste invloed kan uitoefenen op het latere procesverloop. Bij een verdenking van schennis van de eerbaarheid kan een gespecialiseerde advocaat in alle stadia van het onderzoek c.q. het strafproces u helpen om te voorkomen dat u ten onrechte wordt veroordeeld voor een zedendelict, of anders de straf zo laag mogelijk te houden. Het gaat o.a. om de volgende stadia.

Uitnodiging verhoor politiebureau

Wanneer u een uitnodiging voor een verhoor op het politiebureau hebt ontvangen, is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde zedenadvocaat raadpleegt. Met de advocaat kunt u de aard van de verdenking en de omstandigheden van de zaak bespreken. De advocaat kan u adviseren of u een beroep moet doen op uw zwijgrecht of dat u een verklaring mag afleggen, en zo ja wat u dan wel en niet kunt verklaren.

Juist voor en tijdens een verhoor bij de politie is de rechtsbijstand van een advocaat cruciaal. Wanneer het in deze fase fout gaat doordat u als verdachte een onjuiste of voor uzelf belastende verklaring aflegt, is het erg moeilijk om later nog een vrijspraak te kunnen krijgen. Alles moet kloppen, en uw verhaal moet overtuigend zijn. Wanneer uw verklaring tegenstrijdigheden bevat, of zelfs als kennelijk leugenachtig wordt beschouwd, kan het zo maar zijn dat u later door de rechter wordt veroordeeld.

Aanhouding en voorarrest

In Nederland is het zo geregeld dat u een piketadvocaat krijgt toegewezen indien u door de politie wordt aangehouden en in voorarrest zit. De piketadvocaat is een advocaat die op de dag van aanhouding dienst heeft. Het is altijd de vraag of u dan ook in het strafrecht gespecialiseerde advocaat krijgt. Veel advocatenkantoren laten de piketten doen door onervaren advocaat-stagiaires. Ook doen veel advocaten het strafrecht er een beetje bij, naast de verschillende andere rechtsgebieden. Wanneer u dan een piketadvocaat krijgt toegewezen, is het dus maar afwachten of deze advocaat ook goed genoeg is om u bij te staan in een vaak toch wel complexe zedenzaak, die vraagt om de deskundige en gespecialiseerde rechtsbijstand van een zedenadvocaat.

Evenals bij de verhoren na uitnodiging op het politiebureau, is het noodzakelijk dat in een zo vroeg mogelijk stadium de zaak met een zedenadvocaat bespreekt. Samen met uw advocaat bepaalt u vervolgens de te voeren verdedigingsstrategie; in overleg bepaalt u of u een beroep doet of uw zwijgrecht, of dat u een verklaring aflegt, en wat u dan verklaart.

Wanneer u verwacht dat u binnenkort aangehouden kunt worden, is het altijd raadzaam om nu al contact op te nemen met een gespecialiseerde zedenadvocaat. Wanneer u eenmaal bent aangehouden, kunt u die advocaat dan opgeven als voorkeursadvocaat, waardoor u kunt voorkomen dat u wordt bijgestaan door een onervaren piketadvocaat.

Zitting

Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is het verstandig onmiddellijk contact op te nemen met een gespecialiseerde zedenadvocaat. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd.

De advocaat zal bij de rechtbank alle stukken uit het strafdossier opvragen en bestuderen, waarna hij het volledige dossier met u zal bespreken. De advocaat zal u voorbereiden op de zitting, zodat u precies weet hoe de zitting verloopt, en wat u wel en niet kunt verklaren. Een gespecialiseerde zedenadvocaat kan in veel gevallen ook al een redelijke inschatting maken van de uitkomst van de zaak, en hij weet ook hoe hij die uitkomst nog zo goed mogelijk kan beïnvloeden.

Deskundige rechtsbijstand

Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde zedenadvocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met zedenzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is.

Voordelige rechtsbijstand

Via zedenadvocaat.nl bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u ook zeker dat u nooit teveel betaalt. Onze advocaten zijn bereid om u ook pro deo bij te staan, mits u daarvoor in aanmerking komt gelet op de wettelijk vastgestelde inkomensgrenzen. U hoeft dan uitsluitend een geringe eigen bijdrage te betalen. 

Voor wie niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor ze u kunnen bijstaan op basis van een extra voordelig honorarium van € 120,00 excl. BTW. Dit speciale voordeeltarief geldt alleen na doorverwijzing via onze website en is niet geldig in combinatie van andere acties.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden