Schennis van de eerbaarheid (art 239 Sr)

Onder schennis van de eerbaarheid wordt verstaan het handelen in strijd met de openbare zeden. Het gaat om gedrag waardoor de openbare zeden of de openbare zedelijkheid kan worden geschonden. Bij schennis van de eerbaarheid moet u onder andere denken aan een potloodventer, of iemand die in het openbaar masturbeert of de liefde bedrijft met een ander. Strafbaar is gesteld iedere vorm van schennis van de eerbaarheid (art. 239 Sr). Hoewel de straffen voor schennis van de eerbaarheid meevallen, moet u zich niet te snel bij een beschuldiging hiervan neerleggen.

Begrip schennis van de eerbaarheid

Steeds vaker zien we in de jurisprudentie dat het begrip schennis van de eerbaarheid wordt opgerekt. Zo werd ook het laten zakken van de broek en het tonen van het achterwerk aan een politieagent aangemerkt als schennis van de eerbaarheid. Dit is niet altijd terecht!

Schennis van de eerbaarheid is een zedendelict; bij veroordeling zal de verdachte voor de rest van zijn leven als zedendelinquent worden aangemerkt, met alle negatieve gevolgen van dien, terwijl de handeling ook eerder iets van baldadigheid weg heeft, dan schennis van de eerbaarheid.

Strafblad

Een veroordeling wegens schennis van de eerbaarheid wordt altijd geregistreerd op uw justitiële documentatie, ook wel strafblad genoemd. Dit heeft gevolgen wanneer u later een verklaring omtrent het gedrag nodig hebt voor uw werk.

Wanneer op de justitiële documentatie  een zedendelict staat vermeld, en er een verklaring omtrent het gedrag wordt gevraagd voor een functie of taak waarbij sprake is van een afhankelijkheidsrelatie, wordt er in de beleidsregels van het COVOG altijd uitgegaan van het bestaan van een belemmering voor de behoorlijke uitoefening van de functie/taak/bezigheid. Indien er sprake is van een zedendelict en de betreffende functie/taak/bezigheid wordt uitgevoerd op een locatie waar zich kwetsbare personen bevinden, wordt eveneens altijd uitgegaan van het bestaan van een belemmering voor de behoorlijke uitoefening van de functie/taak/bezigheid. In die gevallen wordt een verklaring omtrent het gedrag altijd geweigerd op grond van het objectieve criterium.

Juist vanwege deze zwaarwegende gevolgen, is het altijd verstandig om een beschuldiging van schennis van de eerbaarheid aan te vechten, en u hierbij bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

Deel deze paginaShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn