Schennis van de eerbaarheid (art 239 Sr)

Onder schennis van de eerbaarheid, ook wel wordt verstaan het handelen in strijd met de openbare zeden. Het gaat om gedrag waardoor de openbare zeden of de openbare zedelijkheid kan worden geschonden. Bij schennis van de eerbaarheid moet u onder andere denken aan een potloodventer, of iemand die in het openbaar masturbeert of de liefde bedrijft met een ander. Strafbaar is gesteld iedere vorm van schennis van de eerbaarheid (art. 239 Sr). Hoewel de straffen voor schennis van de eerbaarheid meevallen, moet u zich niet te snel bij een beschuldiging hiervan neerleggen.

Begrip schennis van de eerbaarheid

Steeds vaker zien we in de jurisprudentie dat het begrip schennis van de eerbaarheid wordt opgerekt. Zo werd ook het laten zakken van de broek en het tonen van het achterwerk aan een politieagent aangemerkt als schennis van de eerbaarheid. Dit is niet altijd terecht!

Schennis van de eerbaarheid is een zedendelict; bij veroordeling zal de verdachte voor de rest van zijn leven als zedendelinquent worden aangemerkt, met alle negatieve gevolgen van dien, terwijl de handeling ook eerder iets van baldadigheid weg heeft, dan schennis van de eerbaarheid.

> Wanneer schennis van de eerbaarheid?
> Meer informatie schennis van de eerbaarheid / schennispleging

Verkeerde interpretatie / conclusies

Als advocaten zien wij geregeld hoe het in het strafrecht fout kan gaan; dat een verdachte geheel ten onrechte wordt aangehouden en beschuldigd van een strafbaar feit. Zo ook bij schennis van de eerbaarheid. Een kleine interpretatiefout of een onjuiste conclusie kan er al toe leiden dat iemand ten onrechte als verdachte wordt aangemerkt. Het kan gaan om een onjuist signalement dat aan de politie is doorgegeven of juist dat de politie de verkeerde persoon aanhoudt op grond van dat signalement, maar ook dat een getuige denkt dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan schennis van de eerbaarheid, terwijl het eigenlijk gaat om urineren in het openbaar, wat ook niet mag, maar geen schennis van de eerbaarheid oplevert. Een foutje is snel gemaakt, ook door de politie en met name door getuigen. Het is daarom belangrijk dat u direct vanaf het begin wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. 

Voorbeelden van zaken waarin in het al fout in gegaan bij een verdenking van schennis van de eerbaarheid zijn:

Strafblad

Een veroordeling wegens schennis van de eerbaarheid wordt altijd geregistreerd op uw justitiële documentatie, ook wel strafblad genoemd. Dit heeft gevolgen wanneer u later een verklaring omtrent het gedrag nodig hebt voor uw werk.

Wanneer op de justitiële documentatie  een zedendelict staat vermeld, en er een verklaring omtrent het gedrag wordt gevraagd voor een functie of taak waarbij sprake is van een afhankelijkheidsrelatie, wordt er in de beleidsregels van het COVOG altijd uitgegaan van het bestaan van een belemmering voor de behoorlijke uitoefening van de functie/taak/bezigheid. Indien er sprake is van een zedendelict en de betreffende functie/taak/bezigheid wordt uitgevoerd op een locatie waar zich kwetsbare personen bevinden, wordt eveneens altijd uitgegaan van het bestaan van een belemmering voor de behoorlijke uitoefening van de functie/taak/bezigheid. In die gevallen wordt een verklaring omtrent het gedrag altijd geweigerd op grond van het objectieve criterium.

Juist vanwege deze zwaarwegende gevolgen, is het altijd verstandig om een beschuldiging van schennis van de eerbaarheid aan te vechten, en u hierbij bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat.

Advocaat voor schennis van de eerbaarheid

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de bijstand in zedenzaken. Met name een verdenking van schennis van de eerbaarheid komt vaak voor. Onze advocaten staan cliënten geregeld bij tijdens de zitting bij de politierechter als zij een dagvaarding hebben gehad voor schennis van de eerbaarheid. In een enkel geval wordt de zaak afgedaan via een OM-zitting of een strafbeschikking (= een boete). Maar pas op; ook in die gevallen krijgt u een strafblad als u de boete betaalt of de werkstraf accepteert. Leg de zaak altijd eerst voor aan een advocaat en laat toetsen of er nog mogelijkheden zijn om onder een veroordeling uit te komen. Dit bespaart u vaak veel ellende voor de toekomst. Wilt u ook weten wat onze advocaten voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op of meldt uw zaak vrijblijvend aan via het aanmeldingsformulier op de website.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden