Straffen voor schennis van de eerbaarheid

Op schennis van de eerbaarheid is een gevangenisstraf gesteld van ten hoogste 3 maanden. Dit geeft de relatief geringe ernst van het feit aan.

Voorarrest

Voorlopige hechtenis is ook niet toegestaan bij een verdenking van schennis van de eerbaarheid. Dit betekent dat u niet in verzekering mag worden gesteld op het politiebureau. U mag hoogstens 9 uren worden opgehouden voor verhoor, waarbij de tijd tussen 0.00u en 9.00u niet meetelt.

Richtlijnen OM

Het Openbaar Ministerie hanteert een speciale richtlijn voor schennis van de eerbaarheid. Deze richtlijn gaat uit van 6 basispunten. Wanneer er sprake is van agressief of hinderend gedrag komen hier 4 punten bij. Ook eventuele recidive in een periode van 5 jaar werkt strafmaatverhogend.

Taakstrafverbod

Het taakstrafverbod van artikel 22b Wetboek van Strafrecht geldt niet voor schennis van de eerbaarheid nu er geen maximum gevangenisstraf geldt van 6 jaar of meer en het artikel ook niet overigens in artikel 22b Sr. wordt genoemd.

Straffen in de praktijk

Ook kunnen we een indruk krijgen van de straffen die worden opgelegd voor schennis van de eerbaarheid door te kijken naar de straffen die rechters in het verleden hebben opgelegd:
  • Zichzelf onzedelijk betasten ten overstaan van twee jonge meisjes; recidive Rechtbank Noord-Nederland, 2 april 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ9284 Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van schennis van de eerbaarheid. Hij heeft zichzelf onzedelijk betast en de indruk gewekt dat hij bezig was om zichzelf te bevredigen ten overstaan van twee (jonge) meisjes. Het hoeft geen verder betoog dat dergelijk gedrag als aanstootgevend wordt ervaren en onwenselijk wordt geacht. Dit had ook verdachte inmiddels duidelijk moeten zijn nu hij eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld en bestraft.
  • Broek laten zakken en tonen geslachtsdeel Rechtbank Oost-Nederland, 25 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5731 Verdachte heeft op 12 mei 2012 uit frustratie omdat hij die ochtend uit de opvang voor dak- en thuislozen de Herberg was gezet, zijn broek laten zakken en zijn geslachtsdeel getoond toen hij twee dames op scooters op de openbare weg zag staan.  De rechtbank is van oordeel dat dit soort gedrag op een openbare plaats niet getolereerd kan worden. Nu verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld acht de rechtbank een werkstraf voor de duur van 40 uren passend. Teneinde te voorkomen dat verdachte in herhaling vervalt, zal de rechtbank daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken met een proeftijd van 2 jaren opleggen.
  • Ontdoen van kleding in auto, na knoeien koffie Rechtbank Oost-Nederland, 25 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5755   Verdachte heeft zich op 3 januari 2012 in de auto aan de [adres] te Deventer, bewust ontdaan van zijn onderkleding waardoor zijn geheel ontblote onderlichaam voor elke willekeurige passant zichtbaar was. De rechtbank is van oordeel dat dit soort gedrag op een openbare plaats niet getolereerd kan worden. Nu verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld acht de rechtbank een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken passend met een proeftijd van 2 jaren
  • Drie maal tonen geslachtsdeel aan voorbij fietsende meisjes Rechtbank Oost-Nederland, 25 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5766 Verdachte heeft op drie verschillende data op de [adres] te Kampen zijn voertuig geparkeerd, zonder enige gêne zijn geslachtsdeel ontbloot en getoond aan jonge meisjes in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Naar het oordeel van de rechtbank betreft het hier zeer hinderlijke feiten die bij zulke jonge meisjes sterke gevoelens van angst op kunnen wekken. Voorts past het naar het oordeel van de rechtbank niet om anderen ongewild te confronteren met verdachtes behoefte om zich te exhibitioneren. De rechtbank kwalificeert het gedrag van verdachte dan ook als seksueel onfatsoenlijk gedrag en rekent dit verdachte dan ook zwaar aan. Nu verdachte echter niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld acht de rechtbank een werkstraf voor de duur van 60 uren passend. Teneinde recidive te voorkomen zal de rechtbank daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen voor de duur van 1 maand alsmede een proeftijd van 2 jaren.

Verweren tegen gevangenisstraf

Het komt geregeld voor dat het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf eist voor schennis van de eerbaarheid en dit ook door de rechter wordt opgelegd. Dit is wat ons betreft niet redelijk en hiertegen moet echt goed verweer worden gevoerd. Met het in de wet genoemde strafmaximum van 3 maanden gevangenisstraf heeft de wetgever wat ons betreft de geringe ernst van het feit willen aangeven. Ter vergelijking; op een eenvoudige diefstal is een maximale gevangenisstraf van 4 jaar gesteld, en wordt doorgaans, zeker bij de eerste keer, hooguit een geldboete of een geringe werkstraf opgelegd. In zoverre is het niet redelijk dat rechters bij een veroordeling wegens schennis van de eerbaarheid direct de maximale gevangenisstraf van 3 maanden opleggen.

Advocaat nodig?

Gelet op de ernst van het feit, en de hoogte van de doorgaans op te leggen (gevangenis)straffen is ons advies om zeker een advocaat te raadplegen wanneer u verdacht wordt van schennis van de eerbaarheid. De advocaat kan u in ieder stadium van de procedure bijstaan, in feite zelfs nog voordat u door de politie bent aangehouden of verhoord. Hoe vroeger de advocaat bij de zaak wordt betrokken, hoe groter uw kansen zijn op een vrijspraak of een lagere straf. > Meer informatie over de rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden