Minderjarige bewegen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen (art. 248a Sr.)

In artikel 248a Sr. is strafbaar gesteld het bewegen van een minderjarige tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen. Artikel 248a Sr. luidt:

"Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie."

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden