Beoordelingskader artikel 248a Sr

 

Ook seksuele handelingen die minderjarige bij zichzelf verricht

Door de verwijdering van het onderdeel ‘met hem’ heeft art. 248a Sr betrekking gekregen op het, onder gebruikmaking van de genoemde middelen, bewegen van de jeugdige tot het plegen van ontuchtige handelingen in het algemeen. Dit omvat dus ook handelingen die de jeugdige met zichzelf verricht,  waarbij het niet uitmaakt of de jeugdige in aanwezigheid is van de verdachte  of de handelingen uitvoert voor een beeldscherm met webcamverbinding. De wetswijziging heeft het delict in dat opzicht klaargemaakt voor het digitale tijdperk.Dat is ook terug te zien in de feitenrechtspraak. Art. 248a Sr is door de feitenrechter al van toepassing geacht in de volgende gevallen zonder dat de afwezigheid van lichamelijk contact een bezwaar vormde. :

  • webcamcontact ( Vgl. o.m.: Hof ’s‐Gravenhage 28 april 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BI2591; Hof Arnhem 24 juli 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BJ3736; Hof ’s‐Hertogenbosch 23 maart 2010, ECLI:NL: GHSHE:2010:BL9356; Hof Arnhem 23 maart 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BL9510; Rb. Haarlem 29 november 2011, ECLI:NL:RBHAA:2011:BV0020; Rb. Alkmaar 15 december 2011, ECLI:NL:RBALK:2011:BU8310; Hof ’s‐Hertogenbosch 25 september 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8169; Hof Den Haag 30 september 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3706.
  • telefoon ( Rb. Zwolle‐Lelystad 3 juli 2008, ECLI:NL:RBZLY:2008:BD7187)
  • en msn‐contact (Rb. Utrecht 1 oktober 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BX9393)

De nieuwe ruime bewoordingen (het plegen van ontuchtige handelingen) brengen echter tevens mee dat art. 248a Sr thans ook een variant van het uitlokken van ontucht met een derde omvat. Immers, wanneer de jeugdige door de verdachte wordt bewogen ontuchtige handelingen te plegen met een derde, is dat een vorm van ‘bewegen tot het plegen van ontuchtige handelingen’.

In het bewegen tot ‘het plegen van ontuchtige handelingen’ liggen dus twee soorten uitlokking besloten. Eén waarbij de seksuele handelingen betrekking hebben op het contact met de verdachte zelf (het uitlokken van ontucht ‘ten eigen bate’), en één waarbij de seksuele handelingen betrekking hebben op het contact tussen de jeugdige en een derde (het uitlokken van ontucht met een derde).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden