Verkrachting (art. 242 Sr.)

Wordt u verdacht van verkrachting, en hebt u dringend een gespecialiseerde advocaat nodig? Neem dan onmiddellijk contact met ons op, en meld uw zaak bij ons aan.

Of u nu bent aangehouden op verdenking van verkrachting, of dat u bent uitgenodigd voor een verhoor, nadat iemand tegen u aangifte heeft gedaan van verkrachting, dan wel dat u (op korte termijn) verwacht te zullen worden gedagvaard wegens verkrachting; in alle gevallen is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die weet wat er speelt in verkrachtingszaken, en u de beste verdediging kan bieden. 

Verkrachting in de wet

Verkrachting is strafbaar gesteld in art. 242 Wetboek van Strafrecht (Sr.). Bij verkrachting gaat het om door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid een ander dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

Van verkrachting kan sprake zijn wanneer het lichaam van de ander is binnengedrongen met de penis of vingers, maar ook met een voorwerp. Het is vaste rechtspraak dat al van verkrachting wordt gesproken wanneer een vrouw tussen de schaamlippen wordt aangeraakt. Een opgedrongen tongzoen wordt tegenwoordig niet meer aangemerkt als verkrachting, maar als een ontuchtige handeling.

Verweren tegen verkrachting

Bij verkrachting is het met name belangrijk dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door een zedenadvocaat, die ook is gespecialiseerd in verkrachtingszaken. Dit advies geldt voor alle verkrachtingszaken, ook in het geval u onschuldig bent. Bij voorkeur dient u nog voordat u door de politie wordt verhoord een advocaat te raadplegen zodat de advocaat u kan adviseren wat u wel of niet tegenover de politie kunt verklaren. In voorkomende gevallen kan de advocaat proberen aanwezig te zijn tijdens de verhoren bij de politie.

Het is belangrijk dat de verdedigingsstrategie in een zo vroeg mogelijk stadium wordt bepaald. Voor een verdachte bestaan er twee hoofdverweren:

1. Er heeft geen seksueel contact (in de zin van binnendringen) plaatsgevonden; dus van verkrachting kan ook geen sprake zijn.
2. Er heeft wel seksueel contact plaatsgevonden, maar dat was vrijwillig. Er is nimmer sprake geweest van dwang.

Belangrijk is dat u zich goed laat voorlichten door een advocaat alvorens u de keuze van de te voeren verdedigingsstrategie maakt. Is er bewijs (bijv. DNA uit aangetroffen spermasporen) dat u seksueel contact heeft gehad met een ander, dan is het niet verstandig om dit te ontkennen. U kunt dan beter de verdediging richten op het ontkennen van dwang.

Over de vraag of seksueel contact onder dwang heeft plaatsgevonden, bestaat veel jurisprudentie. Uw advocaat kan u hier veel meer over vertellen.

Bewijs verkrachting

Verkrachtingszaken kunnen erg lastig zijn. Vaak spelen er verschillende verweren een belangrijke rol, zoals de vraag of er bewijs (DNA) ligt voor seksueel contact, en of dat contact onder dwang heeft plaatsgevonden. Het gaat om het analyseren en beoordelen van verklaringen en andere bewijzen op betrouwbaarheid en juistheid. Verklaringen moeten zorgvuldig met elkaar vergleken worden, en soms moet er gevraagd worden om contra-expertise voor aangetroffen sporen. Juist in dit soort zaken is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een zedenadvocaat die gespecialiseerd is in verkrachtingszaken.

Informatiebrochure politieverhoor

Indien u binnenkort een politieverhoor hebt waarbij u verdacht wordt van verkrachting is het erg belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereidt. Denk niet te snel dat u toch niets verkeerd hebt gedaan, en dat u onschuldig bent.

Sowieso adviseren wij u om de informatiebrochure 'verkrachting' te bestellen via www.informatiebrochure-politieverhoor.nl. De informatiebrochure is erg uitgebreid en bereidt u volledig voor op iedere situatie waarmee u te maken kunt krijgen tijdens het politieverhoor.

Gespecialiseerde advocaat

Wanneer u verdacht wordt van verkrachting, is het raadzaam om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat. Of het nu is dat u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor, of dat u verwacht binnenkort aangehouden te kunnen worden, dan wel dat u al verhoord bent, en dat u binnenkort een dagvaarding verwacht. In alle gevallen is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een deskundig advocaat die precies weet waar het om gaat, en wat er nodig is voor een vrijspraak of een zo laag mogelijke straf.

Indien u uw zaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde advocaat. Onze doorverwijzing is geheel gratis en vrijblijvend. U beslist later pas of u inderdaad met door de toegewezen advocaat bijgestaan wilt worden.

Via zedenadvocaat.nl bent u niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar weet u in ieder geval ook zeker dat u nooit teveel betaalt voor de verleende rechtsbijstand. Meer informatie over onze voordelige rechtsbijstand vindt u hier.

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden