Strafbaarstelling kinderporno

Artikel 240b Sr bevat strafbaarstellingen van verschillende gedragingen met betrekking tot kinderpornografie. Het woord ‘kinderpornografie’ komt als zodanig in het Wetboek van Strafrecht overigens niet voor. Het aantal strafbare handelingen opgenomen in artikel 240b Sr is in de afgelopen decennia flink uitgebreid. Zoals uit het voorgaande blijkt lagen aan de aanpassingen van de bepaling zowel technologische als internationale ontwikkelingen ten grondslag. De strafmaat bij kinderpornografie is in 16 jaar tijd verhoogd van drie maanden gevangenisstraf tot in beginsel maximaal acht jaar gevangenisstraf als van een gedraging als beschreven in artikel 240b Sr een gewoonte wordt gemaakt, althans, voor zover in art. 240b Sr opgenomen. Art. 248 Sr bepaalt echter mede de strafbedreiging, waardoor in sommige gevallen het strafmaximum nog met 1/3 kan worden verhoogd!

Daarnaast is de (kennelijke) leeftijdsgrens van mogelijke slachtoffers verhoogd van zestien naar achttien jaar. Artikel 240b Sr luidt: – Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een seksuele gedraging, waarbij iemand de kennelijke leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.

Straffen kinderporno

Artikel 240b Sr luidt:
– Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft
degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een seksuele
gedraging, waarbij iemand de kennelijke leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, betrokken
of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert,
uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met
gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.
– Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft
degene die van het

Niettemin kunnen de in artikel 240b Sr bepaalde gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, of indien het feit in een afhankelijkheidsrelatie is gepleegd. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, kan gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaren of geldboete van de vijfde categorie worden opgelegd. Als een misdrijf als omschreven is in artikel 240b Sr de dood ten gevolge heeft, geldt een strafbedreiging van gevangenisstraf van ten hoogste 18 jaren of een geldboete van de vijfde categorie Art. 248 Sr (Deze strafverzwarende omstandigheden worden ook genoemd in art. 28 Verdrag van Lanzarote als omstandigheden waarmee door de rechter rekening moet kunnen worden gehouden bij
het bepalen van de op te leggen straf voor de in het Verdrag omschreven strafbare feiten. Zie ook art.
5 EU-Kaderbesluit, Council framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the
sexual exploitation of children and child pornography, OJ L 013, 20 januari 2004).

> Meer informatie straffen kinderporno

Taakstrafverbod bij kinderporno

Het enkel opleggen van een taakstraf is niet meer toegestaan, nu dit in artikel 22b lid 1 Sr. uitdrukkelijk wordt verboden. Wat wel mogelijk is, is de combinatie van een dag gevangenisstraf met een taakstraf.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden