Straffen voor ontucht cq feitelijke aanranding

Op ontucht c.q. aanranding  kind is een gevangenisstraf gesteld van maximaal 8 jaar. Dit geeft de ernst van het feit aan. Ontucht met kinderen wordt beschouwd als een ernstig feit, hetgeen niet alleen tot uitdrukking komt in de maximale gevangenisstraf, maar ook de duur van het voorarrest, en de uiteindelijk op te leggen straffen in de praktijk.

Indien er door de verdachte misbruik is gemaakt van een kwetsbare positie dan geldt er op grond van artikel 248 Sr. dat de maximale gevangenisstraf met een derde kan worden verhoogd.

Voorarrest

Ontucht c.q feitelijke aanranding is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Dit betekent dat een verdachte langere tijd in voorarrest kan worden gehouden op verdenking van ontucht met een kind. Er moeten evenwel ook gronden bestaan om iemand langer in voorarrest te houden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat iemand eerder een zedendelict heeft gepleegd, of dat er vanwege zijn psychische situatie of problematiek er reden is om aan te nemen dat het nogmaals kan gebeuren. Een andere grond is de onderzoeksgrond. Dit houdt in dat de voorlopige hechtenis moet voortduren met het oog op het doen van onderzoek door de politie.

Taakstrafverbod

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen. Volgens dit artikel mag een kale taakstraf voor ontucht c.q. aanranding niet worden opgelegd.

Artikel 22b lid 1 Sr. bepaalt namelijk dat een taakstraf niet mag worden opgelegd in geval van een veroordeling voor een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van   jaar of meer is gesteld, en dat een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad. Bij een veroordeling voor ontucht met een minderjarig kind geldt dit altijd. De inbreuk op de lichamelijke integriteit is inherent bij ontucht met een kind (mede) bestaand uit het seksueel binnendringen van het lichaam van het kind.

Wat wel mogelijk is om de taakstraf in dat geval te combineren met een hele korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. 1 dag). Wanneer u in voorarrest hebt gezeten op het politiebureau en/of huis van bewaring kan de rechter altijd nog een gevangenisstraf opleggen die gelijk is aan de duur van dat voorarrest, en voor het overige een taakstraf, zodat voorkomen kan worden dat u opnieuw naar de gevangenis moet.

Straffen in de praktijk

Er bestaan helaas geen richtlijnen voor de straftoemeting in zaken van ontucht c.q. aanranding. In de regel wordt voor feitelijke aanranding van de eerbaarheid een gevangenisstraf voor de duur van drie tot zes maanden als uitgangspunt gehanteerd, afhankelijk van de ernst van de handelingen. Om te weten welke straffen er worden in de praktijk worden opgelegd, moeten we kijken naar de voorbeelden in de jurisprudentie.

Fysiotherapeut die naakt zijn behandeling deed
Rechtbank Rotterdam, 17 oktober 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:8159
Verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden, met een proeftijd van 2 jaren, en verder een werkstraf. Strafverzwarend werkte dat de verdachte een professioneel hulpverlener betrof. In zijn voordeel werd meegenomen dat hij niet eerder was veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Advocaat nodig?

Gelet op de ernst van het feit, en de hoogte van de doorgaans op te leggen (gevangenis)straffen is ons advies om zeker een advocaat te raadplegen wanneer u verdacht wordt van ontucht c.q. aanranding. De advocaat kan u in ieder stadium van de procedure bijstaan, in feite zelfs nog voordat u door de politie bent aangehouden of verhoord. Hoe vroeger de advocaat bij de zaak wordt betrokken, hoe groter uw kansen zijn op een vrijspraak of een lagere straf.

> Meer informatie over de rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden