Straffen voor grooming

Op grooming is een gevangenisstraf gesteld van ten hoogste 2 jaren. Toch wordt grooming beschouwd als een ernstig feit.

Voorarrest

Voorlopige hechtenis is ook wel toegestaan bij een verdenking van grooming. Grooming wordt apart genoemd in artikel 67 lid 1 sub b Sv. als geval waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.
Dit betekent dat u op verdenking van grooming in verzekering mag worden gesteld, en daarna ook in voorlopige hechtenis.

Taakstrafverbod

Het taakstrafverbod van artikel 22b Sr. geldt niet voor grooming. 

Straffen in de praktijk

Om een indruk te krijgen van de straffen die worden opgelegd voor grooming  moeten we kijken naar de straffen die rechters in het verleden hebben opgelegd. Er zijn echter helaas maar weinig zaken waarbij het enkel gaat om een veroordeling wegens grooming, Meestal spelen ook andere strafbare feiten een rol in welke gevallen voor alle feiten gezamenlijk een straf wordt opgelegd. De spaarzame voorbeelden van een enkele veroordeling wegens grooming treft u hieronder aan:

25 jarige man die ontnoeting voorstelt met 11 jarig meisje veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 27 februari 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ2577
Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan een gedeelte, groot 7 maanden voorwaardelijk, met 2 jaren proeftijd, en met bijzondere voorwaarden, met aftrek van voorarrest. Voorts last tot tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden. Het ging hier om recidive.

Advocaat nodig?

Gelet op de ernst van het feit, en de hoogte van de doorgaans op te leggen (gevangenis)straffen is ons advies om zeker een advocaat te raadplegen wanneer u verdacht wordt van grooming. De advocaat kan u in ieder stadium van de procedure bijstaan, in feite zelfs nog voordat u door de politie bent aangehouden of verhoord. Hoe vroeger de advocaat bij de zaak wordt betrokken, hoe groter uw kansen zijn op een vrijspraak of een lagere straf.

> Meer informatie over de rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden