Slachtoffer zedendelict

Wanneer u slachtoffer bent van een zedendelict,  hebt u tegenwoordig steeds meer rechten:

  • Recht om u te voegen als benadeelde partij in de strafzaak
  • Recht om de verklaringen uit het strafdossier op te vragen (waaronder ook de verklaringen die de verdachte heeft afgelegd)
  • Recht om eventueel bewijzen aan te leveren ten behoeve van het strafdossier
  • Recht om schadevergoeding te vorderen in de strafzaak
  • Spreekrecht tijdens de zitting of het indienen van een schriftelijke verklaring

Benadeelde partij in strafzaak

Indien er een verdachte is aangehouden, en hij ook vervolgd gaat worden, dan zal hij zich op enig moment moeten verantwoorden bij de rechtbank. In de meeste gevallen zal het gaan om een zitting bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de zwaardere en ingewikkeldere zaken behandeld. In de meervoudige kamer zitten drie rechters die de zaak beoordelen.

U voegt zich in de strafzaak door een brief te sturen naar het Openbaar Ministerie waarin u aangeeft dat u zich wenst te voegen in de strafzaak, en dat u op de hoogte gehouden wilt worden van de verdere ontwikkelingen.

Opvragen verklaringen

U kunt de verklaringen uit het procesdossier opvragen via het Openbaar Ministerie. In de brief aan het Openbaar Ministerie moet u dan tevens een verzoek indienen om een kopie van het proces-verbaal van de politie te ontvangen.

Aanleveren bewijzen

Indien u bepaalde bewijzen in het dossier mist, kunt u deze zelf aanleveren. Het advies is om hier eerst met de officier van justitie over te spreken om te voorkomen dat u het voorbereidend onderzoek van de politie op enigerlei wijze beïnvloedt.

Schadevergoeding vorderen

U kunt in de strafzaak al schadevergoeding vorderen. Het voordeel van het indienen van een vordering is dat u niet een langslepende civielrechtelijke procedure hoeft te voeren. Een ander voordeel van het vorderen van schadevergoeding in de strafzaak is dat u er zeker van bent dat u de toegekende schadevergoeding ontvangt. In de meeste gevallen wordt de schadevergoedingsmaatregel door de rechter opgelegd. Deze maatregel houdt in dat het CJIB namens het slachtoffer het toegekende bedrag aan schadevergoeding gaat incasseren bij de veroordeelde(n). Wanneer de veroordeelde(n) niet betalen, zal de Staat het bedrag voorschieten, en vervolgens blijven proberen om dit bedrag op de veroordeelde(n) te verhalen. De Staat kan hierbij beslag leggen op vermogensbestandelen van de veroordeelde(n), en als dat niet lukt kan vervangende hechtenis wordt toegepast als dwangmiddel.

Spreekrecht of verklaring

U kunt ook tijdens de zitting gebruik maken van het spreekrecht. Tijdens het spreekrecht mag u aangeven wat de gevolgen van het feit voor u zijn geweest. Wilt u liever niet zelf spreken tijdens de zitting, dan kunt u een schriftelijke verklaring indienen die dan ter zitting wordt voorgedragen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden