Advocaat voor slachtoffers zedendelict

Het is zeker aan te bevelen voor slachtoffers van een zedendelict om zich te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. De advocaat kan u helpen bij het indienen van een vordering tot schadevergoeding, en voorts kan de advocaat de verklaringen uit het procesdossier opvragen en met u bespreken. Juist een advocaat weet wat er nodig is voor een veroordeling. Hij kan u adviseren over hoe sterk de zaak is, en wat er eventueel nog nodig is voor een veroordeling. De advocaat kan daarover contact houden met de officier van justitie. De rechtsbijstand van een advocaat gaat prima samen met de eventuele hulp die u krijgt via Slachtofferhulp Nederland. De advocaat gaat dan samenwerken met slachtofferhulp zodat u de optimale bijstand krijgt in de aanloop naar de zitting en tijdens de zitting. De rechtsbijstand van een advocaat kan altijd pro deo plaatsvinden. Op grond van artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand mag er in die gevallen ook geen eigen bijdrage worden gevorderd. Dit betekent dat de volledige rechtsbijstand wordt vergoed door de Staat. Artikel 44 lid 4 Wet op de Rechtsbijstand: "Ongeacht de draagkracht is rechtsbijstand aan een slachtoffer van een misdrijf tegen de zeden of een geweldsmisdrijf kosteloos, indien in de desbetreffende zaak vervolging is ingesteld en het slachtoffer overeenkomstig artikel 3 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering." Zoekt u een gespecialiseerde advocaat voor de bijstand aan slachtoffers in zedenzaken, neem dan contact op met een van de volgende advocaten: > Gespecialiseerde advocaat bijstand slachtoffers in zedenzaken
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden