Naakt door huis lopen kan schennis van de eerbaarheid opleveren

Het naakt door een huis lopen, kan onder omstandigheden schennis van de eerbaarheid opleveren. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Of het naakt door je huis lopen schennis van de eerbaarheid oplevert, is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval. We zullen dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

Uitspraak rechtbank Leeuwarden: naakt door huis lopen levert schennis op

In de uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden, 27 september 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BX9565 ging het om een man die regelmatig naakt door zijn huis loopt. De overbuurvrouw had er al eens eerder iets van gezegd, maar de man trok zich daar verder niets van aan. De rechtbank vond echter wel dat dit schennis van de eerbaarheid opleverde en veroordeelde de man tot een werkstraf van 60 uren. De rechtbank overwoog het volgende:

"Niet elke seksueel gedrag levert schennis van de eerbaarheid op. Of daarvan sprake is dient door de rechter te worden beoordeeld aan de hand van 'de hier te lande heersende zeden welke worden bepaald door de bij een belangrijke meerderheid van het Nederlandse volk levende opvattingen'.

Met het opzettelijk verrichten van bepaalde gedragingen zal het opzet van verdachte op het schenden van de eerbaarheid doorgaans bewezen kunnen worden verklaard. Daarbij wordt mede betekenis toegekend aan de context waarin de gedragingen zijn verricht.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij regelmatig naakt door zijn woning loopt en dat hij in de ochtend van 23 juli 2011 zijn overbuurvrouw langs heeft zien fietsen.

Zowel aangeefster [aangeefster] als getuige [getuige] hebben bij de politie verklaard dat zij in de ten laste gelegde periode meermalen met een naakt voor zijn raam staande verdachte zijn geconfronteerd. Verdachte zou daarbij oogcontact met hen hebben gemaakt en zou naar hen zijn blijven kijken. Getuige [getuige] geeft hierbij aan zeker te weten dat verdachte stond te kijken en niet toevallig voor het raam langs liep. De rechtbank acht deze verklaringen betrouwbaar, nu deze consistent zijn en elkaar ondersteunen.

Het is een feit van algemene bekendheid dat een ontbloot geslachtsdeel waarneembaar is op het moment dat iemand naakt is en deze persoon in de richting van de waarnemer staat. De rechtbank acht het om die reden bewezen dat [aangeefster] en [getuige] het geslachtsdeel van verdachte hebben waargenomen op het moment dat deze naakt voor zijn raam stond, temeer nu uit de verklaringen van [getuige] en [aangeefster] blijkt dat [aangeefster] overstuur heeft gereageerd op de confrontaties met verdachte. De rechtbank is van oordeel dat het door verdachte naakt voor het raam staan waarbij zijn geslachtsdeel zichtbaar was en het daarbij oogcontact maken met aangeefster [aangeefster] en getuige [getuige] aangemerkt kan worden als schennis van de eerbaarheid. Uit de door verdachte gepleegde gedragingen kan het opzet van verdachte op schennis van de eerbaarheid afgeleid worden.

Nu verdachtes gedragingen waarneembaar zijn geweest vanaf een voor het openbaar verkeer bestemde plaats, te weten de [adres], zijn de feiten gepleegd aan een plaats voor het openbaar verkeer bestemd"

Wanneer naakt door huis lopen strafbaar?

Samengevat zien we in bovenstaande uitspraak dat het naakt door huis lopen strafbaar is, wanneer

  • de verdachte weet dat anderen hem (kunnen) zien
  • hij zelf ook voor het raam gaat staan
  • hij eerder is gewaarschuwd en toch naakt door huis blijft lopen

Verder blijft de hoofdregel gelden dat er minimaal 2 bewijsmiddelen moeten zijn. De aangifte moet worden ondersteund door een verklaring van een getuige of de bekentenis van de verdachte. Ook hier zitten vaak mogelijkheden om verweer te voeren. Pas daarom goed op voordat u naar het verhoor gaat en vraag altijd vooraf het dossier op!

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden