Verloop verhoor politie in zedenzaken

Het verhoor bij de politie in zedenzaken verloopt over het algemeen volgens een vast stramien. De zedenrecherche maakt vaak gebruik van een verhoorplan dat een zekere opbouw kent.

1. Sociaal verhoor

Als eerste krijgt u het sociaal verhoor. Dit verhoor is ervoor bedoeld om kennis met u te maken. U krijgt vragen over wie u bent, wat u doet voor werk, wat uw hobby's zijn, etc. Ook vragen van seksualiteit komen geregeld voor. De politie zal vragen hoe uw seksleven is, en hoe vaak u seks heeft, en wat u van de seks vindt. De vragen gaan best ver, dus bereidt u zich daarop voor. Wilt u hier liever niet op antwoorden, maak dan gebruik van uw zwijgrecht.

Tijdens het sociaal verhoor worden vaak ook zaakgerelateerde vragen gesteld, zonder dat u dit door heeft. De politie kan bijvoorbeeld vragen welk telefoonnummer u gebruikt, en wie er allemaal gebruik maken van een mobiele telefoon. Wanneer via een bepaald nummer nog berichten zijn verstuurd, probeert de politie op deze manier de verstuurde berichten aan u te linken. Wees hier altijd op bedacht!

2. Zaakgerelateerd verhoor

Het sociaal verhoor loopt vaak automatisch over in het zaakgerelateerd verhoor. U zult merken dat de politie steeds meer toewerkt naar waar het in deze zaak concreet om gaat. In het begin zal de politie nog nauwelijks informatie geven, maar gaandeweg zult u steeds meer informatie krijgen over wat u precies wordt verweten, en van welke concrete handelingen u wordt beschuldigd.

Wanneer u ontkent, krijgt u haast standaard de vraag waarom de aangeefster/aangever dan aangifte tegen u heeft gedaan. Dat is een uitermate vervelende vraag, want dat weet vaak alleen de aangeefster/aangever zelf. U kunt hier geen antwoord op geven, tenzij u zou gaan speculeren. Wij adviseren deze vraag alleen te beantwoorden wanneer u een aannemelijke verklaring kunt geven.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden