Toetsingskader betrouwbaarheid en geloofwaardigheid verklaringen

Bij de beoordeling van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van verklaringen zijn de volgende elementen van belang.

Tegenstrijdigheden

De verklaringen van de aangever/aangeefster kunnen dermate innerlijk tegenstrijdig en daardoor ongeloofwaardig zijn dat die niet voor het bewijs gebruikt mogen worden.

Beïnvloeding

Aangevers, slachtoffers en getuigen kunnen door andere zijn beïnvloed. Het kan zo zijn dat de verklaring van het slachtoffer het resultaat is van sturing, suggestieve bevraging van en/of informatieverstrekking aan anderen. Dit kan door de advocaat als zodanig als verweer worden gevoerd. Het is wel belangrijk dat dit op basis van het dossier aannemelijk wordt gemaakt. Voorbeelden van beïnvloeding zijn:
  • Een lijstje met steekwoorden, gemaakt door de moeder van het slachtoffer

Aangifte gedaan op aandringen van een ander

Het komt voor dat een aangfite is gedaan op aandringen van een ander (bijv. de ouders). In dat geval is er geen sprake van een spontane verklaring. Hierdoor kan niet met zekerheid worden vastgesteld of de verklaring op waarheid berust, of dat deze verklaring is ingegeven door het gesprek met een ander of op aandringen van de ander. (bijv. LJN: BL9835, Rechtbank Maastricht, 30 maart 2010) Na andere vervelende ervaring anders gaan denken over relatie Het is ook mogelijk dat een slachtoffer na een eerdere negatieve ervaring anders is gaan denken over haar relatie met verdachte (ECLI:NL:RBNHO:2018:10259).
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden