Informatiebrochure politieverhoor ontucht

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor wegens de verdenking van ontucht? Het politieverhoor is voor een verdachte een van de belangrijkste fases in een strafrechtelijk onderzoek. Vaak heeft de politie al het nodige onderzoek gedaan voordat u wordt uitgenodigd voor een verhoor. Het is daarom belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereid.

Ontucht

Ontucht is strafbaar gesteld in artikel 246 Sr. In de wet wordt niet genoemd wat precies onder ‘ontucht’ moet worden verstaan. Hiervoor moeten we kijken naar de wetgeschiedenis en de jurisprudentie over ontucht: onder ontuchtige handelingen wordt verstaan “handelingen van seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Ook dit is natuurlijk nog erg abstract. In de brochure wordt dit wel uitgebreid uitgelegd aan de hand van actuele jurisprudentie.

Informatiebrochure ontucht

Ter voorbereiding op het politieverhoor hebben wij een informatiebrochure geschreven waarin uitgebreid wordt ingegaan op de wettelijke vereisten voor een bewezenverklaring van ontucht en de vragen die u in dat kader kunt verwachten. In de informatiebrochure hebben wij de juridische materie zo simpel mogelijk voor u uitgelegd, zodat het voor een ieder begrijpelijk is. De brochure is hierdoor goed leesbaar. De informatiebrochure is volledig geactualiseerd. De laatste wetswijzigingen en jurisprudentie met betrekking tot ontucht zijn in de brochure verwerkt. De informatiebrochure bereidt u volledig voor op het aanstaande politieverhoor.

> informatiebrochure ontucht bestellen

Aanmelden nieuwe zaak

Bent u al door de politie verhoord? Dan kunt u de informatiebrochure ‘ontucht’ wellicht nog bestellen om goed te begrijpen wat het verwijt ‘ontucht’ precies inhoudt en welke verweren u kunt voeren zodat u beter in staat is om samen met uw advocaat de verdedigingsstrategie te bepalen. Wilt u ook bijstand van een gespecialiseerde zedenadvocaat? Meld dan tevens uw zaak gratis en vrijblijvend aan via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website. Binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op voor een eerste (telefonische) bespreking van de zaak.

StrafrechtadvocatenNetwerk

De informatiebrochure ‘ontucht’ is een initiatief van het StrafrechtadvocatenNetwerk, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland. De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van het strafrecht. Zodoende bent u altijd verzekerd van gespecialiseerde rechtsbijstand bij u in de buurt.

< Terug naar Meer informatie ontucht c.q. feitelijke aanranding
< Terug naar Meer informatie ontucht minderjarige/kind
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden