Advocaat zedenmisdrijf

Een zedenmisdrijf is een ernstig feit waarop hoge straffen zijn gesteld. Bij een veroordeling wegens een zedenmisdrijf worden doorgaans onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd maar daarnaast krijgt u ook een aantekening op uw strafblad met als gevolg dat u verder door het leven gaat als zedendelinquent. De impact hiervan is groot omdat dit ook gevolgen zal hebben bij de aanvraag van een VOG, maar ook vanwege de reactie van uw familie en vrienden wanneer dit uitkomt. Zeker als u ten onrechte wordt beschuldigd van een zedenmisdrijf, is het van belang dat u vanaf het begin de juiste verdediging voert. Denk niet te snel dat u toch niets hebt gedaan en onschuldig bent, want voor u het weet verklaart u net even iets verkeerd en wordt u onterecht veroordeeld. Wij adviseren u om uzelf in een zo vroeg mogelijk stadium te laten bijstaan door een gespecialiseerde zedenadvocaat.

Wat is een zedenmisdrijf

Een zedenmisdrijf is een strafbaar feit dat als zedendelict is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. In boek 2, titel XIV zijn de strafbepalingen opgenomen onder het hoofdstuk ‘misdrijven tegen de zeden’. Het gaat om de artikelen 239 tot en met 254bis Sr. De meest bekende voorbeelden van een zedenmisdrijf zijn:

Verdacht van een zedenmisdrijf

Wordt u verdacht van een zedenmisdrijf dat is het erg belangrijk dat u zich in een zo vroeg mogelijk stadium laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Met name in de eerste fase van het strafproces kan de advocaat een groot verschil maken tussen een vrijspraak of een latere veroordeling. De advocaat zal bij u aanwezig zijn tijdens het verhoor op het politiebureau en daarbij zal de advocaat vooraf inzage in het dossier eisen. Pas als u weet van welk zedenmisdrijf u concreet verdacht wordt, kunt u namelijk pas goed verweer voeren.

Advocaat nodig bij verhoor zedenmisdrijf?

Wij adviseren u dus juist bij een verdenking van een zedenmisdrijf gebruik te maken van een gespecialiseerde advocaat. Bent u uitgenodigd voor een verhoor voor een zedenmisdrijf dan kan de bijstand van een gespecialiseerde advocaat tijdens het verhoor bij de politie echt het verschil uitmaken. De voordelen voor u op een rijtje:

  • De advocaat kan inzage vragen om de verklaringen en overige stukken in te zien;
  • De advocaat bereidt u volledig voor op het verhoor en samen met de advocaat bepaalt u de verdedigingsstrategie. Hierdoor voorkomt u dat u een verklaring aflegt die (achteraf) misschien belastend voor u is
  • De advocaat is bij het verhoor aanwezig en kan daardoor het verhoor volgen en u tussentijds adviseren over de af te leggen verklaring
  • Wanneer de politie u onder druk zet, zal de advocaat direct ingrijpen

Kortom, met een advocaat aan uw zijde staat u veel sterker tijdens het verhoor bij de politie. Maak altijd gebruik het recht op bijstand tijdens het politieverhoor.

Advocaat nodig bij dagvaarding zedenmisdrijf

Ook als u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting bij de politierechter of een zitting bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank, doet u er goed aan om uzelf door een advocaat te laten bijstaan. De advocaat vraagt vooraf het dossier om en zal dit met u bespreken om de verdedigingsstrategie te bepalen.

Kosten van advocaat

Wanneer u de zaak aanmeldt via het aanmeldingsformulier op de website, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde advocaat die u verder kan bijstaan. Via de website profiteert u van het speciale kortingstarief. Daarnaast verlenen onze advocaten ook pro deo rechtsbijstand indien u hiervoor in aanmerking komt. Dit geldt echter niet voor de bijstand tijdens het verhoor bij de politie nu de vergoeding hiervoor onvoldoende is om u adequaat bij te kunnen staan tijdens de vele verhoren die krijgt. Wel is het zo dat bij een vrijspraak of sepot u uiteindelijk alle kosten van rechtsbijstand krijgt vergoed van de Staat. U hoeft dan niets te betalen. Indien u dus onschuldig blijkt te zijn, kost onze bijstand u ook niets.

 

 

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden