Selectie afbeeldingen in tenlastelegging kinderporno

De rechtbank verklaart, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 november 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3322), de dagvaarding nietig omdat deze niet voldoet aan de eisen van het Wetboek van Strafvordering. Op de onderhavige tenlastelegging wordt een zakelijke weergave gegeven van wat er op de 63019 afbeeldingen te zien is. De tenlastelegging beperkt zich hiermee niet tot een beschrijving van een beperkte selectie afbeeldingen. Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de tenlastelegging zich bij voorkeur zou moeten beperken tot het beschrijven van een selectie van een gering aantal afbeeldingen – zo mogelijk ten hoogste vijf – zonder in de tenlastelegging zelf enige aanduiding van of verwijzing op te nemen naar een wellicht grotere hoeveelheid waarvan die afbeeldingen deel uitmaken. De rechtbank zal om die reden de tenlastelegging nietig verklaren (rb Midden-Nederland, 4 mei 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2523).

Tenlastelegging nietig

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3322., de dagvaarding niet voldoet aan de eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de tenlastelegging zich bij voorkeur zou moeten beperken tot het beschrijven van een selectie van een gering aantal afbeeldingen – zo mogelijk ten hoogste vijf – zonder in de tenlastelegging zelf enige aanduiding van of verwijzing op te nemen naar een wellicht grotere hoeveelheid waarvan die afbeeldingen deel uitmaken.

De onderhavige tenlastelegging heeft betrekking op het bezit van 63019 afbeeldingen, te weten 62028 foto’s en 991 films waarbij een zakelijke weergave wordt gegeven van wat er op de afbeeldingen te zien is en waar de seksuele gedragingen uit bestaan. De tenlastelegging beperkt zich hiermee niet tot een beschrijving van een beperkte selectie afbeeldingen. Uit het dossier kan verder worden afgeleid dat meerdere pornografische afbeeldingen zijn aangetroffen op verschillende gegevensdragers, terwijl niet alle gegevensdragers eigendom zijn van verdachte. Het dossier bevat een zogenaamde collectiescan met een overzicht van de toegankelijke pornografische beelden die zijn aangetroffen, maar onduidelijk is welke afbeeldingen op welke gegevensdrager zijn aangetroffen. Hierdoor is het de rechtbank niet duidelijk wat de vindplaatsen van de afbeeldingen zijn die in de tenlastelegging zijn genoemd. Gelet hierop en gezien het feit dat de tenlastelegging geen concrete beschrijving van deze afbeeldingen bevat is de rechtbank van oordeel dat de tenlastelegging niet voldoet aan de eisen van artikel 261 Wetboek van Strafvordering. De rechtbank zal om die reden de tenlastelegging nietig verklaren.

< Terug naar Meer informatie kinderporno
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden