Seksueel getinte gesprekken met kinderen

In het algemeen lijkt te moeten worden aangenomen dat seksueel getinte gesprekken met kinderen niet strafbaar is. Gesprekken, mondeling of schriftelijk, via
communicatiemiddelen met kinderen (zoals bellen en chatten) vallen als zodanig niet onder het bereik van de zedenwetgeving.

Wanneer seksueel getinte gesprekken wel strafbaar?

Bijkomende omstandigheden kunnen dat zoals gezegd anders maken, bijvoorbeeld wanneer de verdachte zich ontbloot voor een webcam. Dit zou op grond van de besproken visie van de feitenrechter schennis van de eerbaarheid kunnen zijn. Ook kan worden gedacht aan een seksueel getinte gesprekken via de telefoon waarbij de verdachte door misbruik van overwicht of bepaalde beloften de jeugdige ertoe probeert te bewegen seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten, waardoor een poging tot het uitlokken van ontucht in de zin van art. 248a Sr in beeld komt. Ten slotte zou mogelijk een geval van grooming (art. 248e Sr) gelegen kunnen zijn in het geval dat de verdachte tijdens een seksueel getint gesprek een voorstel doet voor een ontmoeting in persoon, maar dan hebben we het nog enkel over een poging tot grooming en dat wordt als niet strafbaar beschouwd.

Er is dus sprake van een zeer beperkte strafbaarheid van het voeren van seksueel getinte gesprekken
met kinderen. Betrekkelijk kort voor de totstandkoming van Richtlijn 2011/93/EU bij het Verdrag van Lanzarote werd ook nog overwogen dat ‘simply sexual chatting with a child’ onvoldoende is voor het creëren van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ook al zou dat chatten onderdeel uitmaken van het voorbereiden van misbruik, zoals volgt uit het Explanatory report bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (CETS nr. 201), Lanzarote 25 oktober 2008, overweging 157:

‘The negotiators felt that simply sexual chatting with a child, albeit as part of the preparation of the child for sexual abuse, was insufficient in itself to incur criminal responsibility. A further element was needed. (…) Thus the relationshipforming contacts must be followed by a proposal to meet the child.
(…) In addition (…) the offence is only complete if the proposal to meet “has been followed
by material acts leading to such a meeting”. This requires concrete actions, such as, for
example, the fact of the perpetrator arriving at the meeting place

Voor de strafbaarheid van het digitaal voeren van seksueel getinte gesprekken met kinderen is de reikwijdte van art. 248e Sr mede bepalend.

 

< Terug naar Meer informatie ontucht minderjarige/kind
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden