Lage straf voor seks met minderjarige prostituee

Seks met een minderjarige prostituee is strafbaar gesteld in artikel 248b Sr. Het is strafbaar om met een prostituee seks te hebben die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. De leeftijd is hierin geobjectiveerd. Het maakt niet uit of u wel of niet wist dat de prostituee minderjarig is. De kalenderleeftijd in het paspoort is bepalend. Voor een bewezenverklaring van seks met een minderjarige prostituee hoeft daarom alleen te worden vastgesteld dat er seksueel contact heeft plaatsgevonden met de prostituee. Als dat kan worden bewezen, dan gaat het vaak alleen nog om de straf die hiervoor kan worden opgelegd. Gelukkig kan een advocaat hierin veel betekenen om de straf zo laag mogelijk te houden. Steeds vaker zien we uitspraken waarbij de rechter geen hoge straf oplegt voor het hebben van seks met een minderjarige prostituee.

1 dag gevangenisstraf en 40 uur werkstraf voor seks met 17 jarige prostituee

Rechtbank Amsterdam, 12 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4863
Verdachte wordt veroordeeld voor ontucht met een minderjarige prostituee tot één dag gevangenisstraf en 40 uur taakstraf. Begin 2014 heeft verdachte via een website contact gelegd met de prostituee die zich voordeed als 19 jarige. Zij was echter – op drie weken na – nog geen 18. De rechtbank houdt bij de strafoplegging sterk rekening met de persoonlijke belangen van verdachte. Hij is nooit eerder veroordeeld. Hij heeft zijn naaste familie ingelicht, schaamt zich en heeft oprechte spijt betuigd. Bovendien heeft hij direct open kaart gespeeld tegenover zijn werkgever die hem een voorwaardelijk strafontslag heeft opgelegd met de daarbij behorende proeftijd. Deze proeftijd is inmiddels zonder incident verstreken.

In deze uitspraak overweegt de rechtbank expliciet:

“De rechtbank volgt de officier niet in haar standpunt dat de gekozen combinatie van straffen in strijd zou zijn met de wet of met de bedoeling van de wetgever. Artikel 22b bepaalt slechts dat een taakstraf gecombineerd moet worden met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, maar niet hoe lang die moet zijn. Evenals het Hof Den Bosch in de Valkenburgse zedenzaak (ECLI:NL:GHSHE:2016:5684) heeft overwogen, moet het ervoor worden gehouden dat de gekozen combinatie tot het ‘palet van mogelijke straffen behoort’.
In dit verband verwijst de rechtbank nog naar de door de Hoge Raad in zijn recente arrest van 24 januari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:66) geciteerde wetsgeschiedenis, waarin sprake is van een met artikel 22b Sr gezochte ‘balans tussen de richtinggevende rol van de wetgever en de straftoemetingsvrijheid van de rechter’. De rechtbank ziet niet in waarom de tekst van artikel 22b Sr deze balans niet zou weergeven. Naar het oordeel van de rechtbank dwingt de wetsgeschiedenis daartoe niet.”

 

 

 

< Terug naar Meer informatie "sex met minderjarige prostituee"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden