Informatiebrochure politieverhoor kinderporno

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor wegens de verdenking van het bezit, vervaardigen en/of het verspreiden van kinderporno? Het politieverhoor is voor een verdachte een van de belangrijkste fases in een strafrechtelijk onderzoek. Vaak heeft de politie al het nodige onderzoek gedaan voordat u wordt uitgenodigd voor een verhoor. Het is daarom belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereidt.

Kinderporno

De strafbaarstelling van het bezit en/of het verspreiden van kinderporno is geregeld in artikel 240b Sr. In artikel 240b is kinderporno omschreven als afbeeldingen van een seksuele gedragingen waarbij iemand is betrokken of schijnbaar is betrokken die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

Informatiebrochure kinderporno

Ter voorbereiding op het politieverhoor hebben wij een informatiebrochure geschreven waarin uitgebreid wordt ingegaan op de wettelijke vereisten voor een bewezenverklaring van het bezit en/of verspreiden van kinderporno en de vragen die u in dat kader kunt verwachten. In de informatiebrochure hebben wij de juridische materie zo simpel mogelijk voor u uitgelegd, zodat het voor een ieder begrijpelijk is. De brochure is hierdoor goed leesbaar. De informatiebrochure  is volledig geactualiseerd. De laatste wetswijzigingen en jurisprudentie zijn in de brochure verwerkt. De informatiebrochure bereidt u volledig voor op het aanstaande politieverhoor.

> informatiebrochure kinderporno bestellen

Aanmelden nieuwe zaak

Bent u al door de politie verhoord? Dan kunt u de informatiebrochure ‘kinderporno’ wellicht nog bestellen om goed te begrijpen wat het verwijt ‘bezit, vervaardigen en verspreiden van kinderporno’ precies inhoudt en welke verweren u kunt voeren zodat u beter in staat is om samen met uw advocaat de verdedigingsstrategie te bepalen. Wilt u ook bijstand van een gespecialiseerde zedenadvocaat? Meld dan tevens uw zaak gratis en vrijblijvend aan via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website. Binnen 24 uur neemt de advocaat contact met u op voor een eerste (telefonische) bespreking van de zaak.

StrafrechtadvocatenNetwerk

De informatiebrochure ‘kinderporno’ is een initiatief van het StrafrechtadvocatenNetwerk, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland. De bij ons aangesloten advocaten hebben allen ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van het strafrecht. Zodoende bent u altijd verzekerd van gespecialiseerde rechtsbijstand bij u in de buurt.

< Terug naar Meer informatie kinderporno
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden