Emotie slachtoffer als ondersteunend bewijs

De emotie van het slachtoffer kan onder omstandigheden wel worden meegenomen als steunbewijs, naast de aangifte, maar dat is niet altijd het geval. Het steeds steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

De emotie bij een herkenning

HR 25 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7413
Een emotionele reactie bij een herkenning kan geen steunbewijs opleveren. In deze zaak ging het op een aangeefster die de verdachte meende te herkennen bij een fotobewijsconfrontatie. Daarop begon ze te huilen. De Hoge Raad overwoog echter dat de aangifte en het proces-verbaal van bevindingen van de verbalisanten onvoldoende bewijs opleverden.

< Terug naar Meer informatie "bewijsminimumregels in zedenzaken"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden