Bezit van kinderporno nader uitgelegd

Wanneer is er sprake van het in het bezit hebben van kinderporno? Die vraag speelt in veel strafzaken. Aan de hand van voorbeelden zullen wij uiteenzetten wanneer er nu sprake is van bezit van kinderporno en wanneer niet.

Openen attachment

Het openen van een attachment levert nog geen bezit van kinderporno op. Ook het opslaan van een attachment, zonder voorafgaande inzage, levert geen bezit van kinderporno op. Van bezit van kinderporno is slechts sprake wanneer in rechte vast is komen te staan dat de ontvanger kennis heeft genomen van de inhoud en strekking van het bestand, maar dit vervolgens niet heeft gewist. Het enkele downloaden van een onbekend bestand is daarom niet strafbaar (Kamerstukken II, 2001 – 2002, 27745, nr. 14, p. 16.).

Zie ook:

Kinderen beschermd tegen seksueel misbruik

< Terug naar Meer informatie kinderporno
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden