Betasten om vrouw te verleiden om seks te hebben levert ontucht op

In de zaak bij de rechtbank Haarlem, 1 augustus 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9775 ging het om een verdachte die geprobeerd had een meisje te verleiden tot seks. Daartoe had hij de slaapzak opengeritst en heeft hij haar bh-bandje losgemaakt en haar over de slaapzak betast.
De rechter komt tot een bewezenverklaring van ontucht, waarbij het – mijns inziens – hierbij met name ook een rol heeft gespeeld dat er sprake was van een groot leeftijdsverschil tussen de verdachte en het meisje dat dat de verdachte haar baas was.

Verklaring verdachte

De verdachte verklaarde het volgende:
“In het weekend van 9 juli 2004 tot en met 11 juli 2004 was ik, samen met [slachtoffer], op een festival te Weert. Toen wij gingen slapen in de tent gingen we tegen elkaar liggen. Ik had het idee dat ze meer wilde, daar [slachtoffer] met haar hoofd op mijn schouder ging liggen. Ik heb toen mijn hand op haar bil gelegd. Dat liet ze in eerste instantie toe, maar later duwde ze hem weg. Ik probeerde het toen het nog een paar keer. Hierna zei ze dat ze ging slapen en is ze in haar eigen slaapzak gekropen. Ik ging tegen haar aan liggen om haar van haar mening te laten herzien en te proberen er een spannende avond van te maken. Ik ging op mijn zij tegen haar achterkant aanliggen. Vervolgens ben ik haar gaan betasten en toen weerde zij me af. Ik heb haar toen een tijdje met rust gelaten, maar op een gegeven moment ben ik toch weer naar haar toe gegaan en heb haar BH losgemaakt. Ik heb door de slaapzak heen haar kont en rug betast. Ik probeerde ook in de slaapzak te komen, maar die hield zij stevig dicht. Toen het uiteindelijk tot mijn botte hersens doordrong dat zij dit niet wilde, ben ik gaan slapen. Ik denk dat ik ook geprobeerd heb haar borsten te pakken. Ik weet het niet zeker. Ik heb wel geprobeerd haar schaamstreek te voelen over haar slaapzak heen maar kwam tot aan haar buik, niet verder. De tweede avond heb ik weer toenadering gezocht en er gebeurde weer hetzelfde volgens mij. Het op de mond kussen deden we heel vaak, maar dat was geen hard kussen. Volgens mij heb ik de grens overschreden.”

Aangifte meisje

Het meisje verklaarde het volgende in haar aangifte:

“Ik ken [verdachte] al mijn hele leven; ik zag hem als een vriend van mijn moeder en [verdachte] was ook mijn baas. In juli 2004 in Weert bleven wij overnachten op een camping van een festival. Ik sliep in een tent samen met [verdachte] en [betrokkene]. Ik sliep in de binnenzijde van de tent samen met [verdachte] en [betrokkene] sliep aan de voorzijde. [verdachte] en ik hadden beide onze eigen slaapzak. Toen ik mij uitkleedde zei ik dat ik het koud vond en [verdachte] voelde toen aan mijn bovenbeen. Ik vond het niet leuk wat [verdachte] deed en ben meteen in mijn slaapzak gaan liggen. [verdachte] probeerde mijn slaapzak open te maken, want ik merkte namelijk dat de rits open ging en dat hij probeerde de slaapzak van mij af te doen. Ik heb geprobeerd de slaapzak terug te ritsen en mij van hem af te wenden door mij om te draaien. Ik vond het heel eng en hoopte dat [verdachte] zou ophouden. Hij hield echter niet op. [verdachte] heeft mij over de slaapzak heen over mijn billen en schaamstreek betast. Hij probeerde mij naar zich toe te trekken en ik heb kracht moeten zetten om dit niet te laten gebeuren. Ik voelde dat [verdachte] probeerde mijn BH-bandje los te maken. Later merkte ik dat dit hem was gelukt. Dit alles duurde wel een half uur. De volgende nacht voelde ik dat [verdachte] mij vastpakte en weer probeerde mij naar zich toe te trekken. Ik heb mij hiertegen verzet door mij aan te spannen en niet mee te bewegen, maar ik kon het niet tegenhouden en [verdachte] rolde mij naar zich toe. Ik voelde vervolgens dat [verdachte] heel hard een kus op mijn mond gaf.”

Verweer advocaat

De advocaat heeft bepleit dat verdachte moet worden vrijgesproken van de ten laste gelegde ontuchtige handelingen ex artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht. Hij heeft ten aanzien van het ten laste gelegde feit 1 aangevoerd dat onvoldoende is komen vast te staan dat sprake is geweest van feitelijkheden waaruit dwang valt af te leiden. De feitelijkheden die volgens de raadsman bewezen kunnen worden, bestaan slechts uit het losmaken van het BH-bandje van het slachtoffer en het geven van een harde kus op haar mond. Zijns inziens kunnen deze handelingen echter niet als ontuchtig – en derhalve niet als strafbaar – worden betiteld. Voor het overige heeft verdachte slechts getracht een vrouw tot seks te verleiden, hetgeen in onderhavig geval – in de ogen van raadsman – geenszins kan duiden op het dwingen tot het ondergaan van ontuchtige handelingen.

Overwegingen rechtbank; betasten levert ontucht op

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt dat zowel uit de verklaringen van verdachte als van het slachtoffer komt naar voren dat verdachte heeft getracht het slachtoffer te verleiden tot seksuele handelingen door haar lichaam, over de slaapzak heen, te betasten en te proberen haar naar zich toe te trekken. Gelet op de omstandigheden van het geval, te weten dat verdachte en slachtoffer zich in een kleine tent bevonden, er sprake was van een flink leeftijdsverschil en tussen hen een soort oom-nicht relatie bestond, was het moeilijk voor het slachtoffer zich aan deze handelingen van verdachte te onttrekken. Zij heeft kenbaar gemaakt, onder meer door het wegdraaien van haar lichaam, dat zij niet gediend was van de handelingen van verdachte. Verdachte heeft ook te kennen gegeven dat hij meermalen probeerde om het slachtoffer haar mening te doen herzien. Duidelijk was hem toen dus dat zij niet inging op zijn avances en geen seks met hem wilde. Door, ondanks de, voor verdachte ook kenbare, afwerende houding van het slachtoffer, toch door te gaan met zijn sexueel getinte handelingen jegens het slachtoffer heeft verdachte een grens overschreden, welke strafbaar is gesteld in artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht. Derhalve acht de rechtbank op grond van bovenstaand bewijsmiddelen de ten laste gelegde aanranding wettig en overtuigend bewezen.

(..)

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een 17-jarig meisje. Verdachte was een vriend van de familie en derhalve kan, mede gelet op het leeftijdsverschil, gesteld worden dat er een bepaalde vertrouwensrelatie bestond tussen verdachte en het slachtoffer. Verdachte en slachtoffer waren ten tijde van het delict samen werkzaam op een Festival. Toen zij gingen slapen, heeft verdachte meermalen geprobeerd het slachtoffer te betasten op rug, billen en borsten, terwijl het slachtoffer kenbaar had gemaakt dit niet op prijs te stellen. Echter, verdachte realiseerde zich naar eigen zeggen pas later dat het slachtoffer deze handelingen niet wilde en bleef bij haar aandringen op lichamelijk contact. Verdachte heeft hierdoor inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en het vertrouwen dat zij in hem stelde – en ook had moeten kunnen stellen – beschaamd. Als feit van algemene bekendheid kan worden aangenomen, dat slachtoffers van dit soort delicten met regelmaat nog geruime tijd psychische problemen ondervinden.

< Terug naar Meer informatie ontucht c.q. feitelijke aanranding
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden