Beschikkingsmacht en opzet bij bezit kinderporno

Voor het aannemen van bezit van kinderporno dient aan een aantal criteria te zijn voldaan. In een conclusie van de advocaat-generaal bij een arrest van de Hoge Raad van 26 oktober 2010 (LJN BO1713) zijn deze citeria op een rij gezet.

Beschikkingsmacht kinderporno

Als essentieel kenmerk van bezit dient beschikkingsmacht te worden aangemerkt. Het in bezit hebben van een elektronisch bestand dat een afbeelding van kinderpornografische aard inhoudt, veronderstelt de mogelijkheid om te bepalen waar het bestand zich bevindt en de daarmee de mogelijkheid zich van dat bestand te ontdoen. Indien het bestand is vastgelegd op een gegevensdrager ligt in de beschikkingsmacht over die gegevensdrager de beschikkingsmacht over de daarop vastgelegde gegevens, het bestand, besloten.

Opzet bezit kinderporno

Bezit veronderstelt bovendien opzet, hetgeen in dit geval wil zeggen:
(1) wetenschap van het bestaan van de gegevensdrager en het bestand,
(2) wetenschap van de beschikking die men daarover heeft en
(3) wetenschap van de kinderpornografische aard van de betreffende afbeelding.

Voorwaardelijk opzet is daarbij – telkens – voldoende. Het downloaden van bestanden die afbeeldingen bevatten waarvan de naamgeving over het karakter van die afbeeldingen weinig twijfel laat bestaan, is een bewuste blootstelling aan de aanmerkelijke kans dat men aldus kinderpornografisch materiaal binnenhaalt.

Jurisprudentie

Zie o.a.

  • Rechtbank ‘s-Gravenhage, 26 november 2010, ECLI:NL:RBSGR:2010:BO5163
< Terug naar Meer informatie kinderporno
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden