Wanneer is er sprake van ontuchtige handelingen?

Geplaatst op: 16 januari 2014

In veel zedenzaken is het de vraag of er door de verdachte ook ontuchtige handelingen zijn gepleegd. Zeker wanneer het hier gaat om handelingen die niet per definitie van seksuele aard zijn, kan hier goed verweer op worden gevoerd. De rechter moet dan vaststellen of de handelingen daadwerkelijk als ontuchtige handelingen zijn aan te merken.

Lees meer >


Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik

Geplaatst op: 15 december 2013

Het Openbaar Ministerie heeft een aanwijzing gemaakt die als leidraad dient voor de opsporing en vervolging van zaken van seksueel misbruik. De aanwijzing bevat regels met betrekking tot de opsporing en vervolging van seksueel misbruik waarbij aangever en verdachte elkaar al dan niet kennen. De aanwijzing is zowel  van toepassing op seksueel misbruik in de relationele sfeer (verkrachting, ontucht met misbruik van gezag, etc), maar ook seksueel misbruik waarbij aangever en dader elkaar niet kennen. De aanwijzing opsporing en vervolging van seksueel misbruik is in lijn met de bepalingen van het Verdrag van Lanzarote inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden